Обрати сторінку

Склад кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

Проценко І.Ю.

Проценко Іван Юхимович

Посада: завідувач кафедри ЕЗПФ, д.ф.-м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки

E-mail: i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: Ц-325

Докладніше

Однодворець Лариса Валентинівна

Посада: заступник завідувача кафедри ЕЗПФ, д.ф.-м.н., професор

E-mail: larysa.odnodvorets@gmail.com

Робоче місце: Ц-325

Докладніше

Денисов Станіслав Іванович

Посада: д.ф.-м.н., професор

E-mail: denisov@sumdu.edu.ua

Робоче місце: ЕТ-327

Докладніше

Шкурдода Юрій Олексійович

Посада: д.ф.-м.н., доцент

E-mail: yu.shkurdoda@gmail.com

Робоче місце: ЕТ-308

Докладніше

Опанасюк Надія Миколаївна

Посада: к.ф.-м.н., доцент

E-mail: opanasyuknn@ukr.net

Робоче місце: Ц-125а

Докладніше

Шумакова Наталія Іванівна

Посада: к.ф.-м.н., доцент

E-mail: nshumakova@ukr.net

Робоче місце: Ц-325

Докладніше
Нефедченко В.Ф.

Нефедченко Василь Федорович

Посада: к.ф.-м.н., доцент

E-mail: v.nefed@sumdu.edu.ua

Робоче місце: ЕТ-319

Докладніше
Лютий Т.В.

Лютий Тарас Володимирович

Посада: к.ф.-м.н., доцент

E-mail: LyutyyTV@gmail.com

Робоче місце: ЕТ-310а

Докладніше
Чешко І.В.

Чешко Ірина Володимирівна

Посада: к.ф.-м.н., доцент

E-mail: cheshko.iryna@gmail.com

Робоче місце: Ц-129

Докладніше
Шпетний І.О

Шпетний Ігор Олександрович

Посада: к.ф.-м.н., доцент

E-mail: i.shpetnyi@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: ЕТ-99

Докладніше
Пазуха І.М

Пазуха Ірина Михайлівна

Посада: к.ф.-м.н., доцент кафедри ЕЗПФ

E-mail: iryna.pazukha@gmail.com

Робоче місце: Ц-325а

Докладніше
Ткач О.П.

Ткач Олена Петрівна

Посада: заст. декана ф-ту ЕлІТ з навчально-метод. роботи, к.ф.-м.н., доцент каф. ЕЗПФ

E-mail: tkach.olena@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: Ц-325а, ЕТ-243

Докладніше
Шабельник Ю.М.

Шабельник Юрій Михайлович

Посада: заступник декана з наукової роботи факультету ЕлІТ, к.ф.-м.н., старший викладач

E-mail: y.shabelnyk@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: Ц-325а

Докладніше

Пасько Ольга Олександрівна

Посада: к.п.н., старший викладач

E-mail: olyaleb@gmail.com

Робоче місце: Ц-325а

Докладніше
Тищенко К.В.

Тищенко Костянтин Володимирович

Посада: к.ф.-м.н., старший викладач

E-mail: k.tyshenko@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: Ц-125

Докладніше
Пилипенко О.В.

Пилипенко Олександр Валерійович

Посада: к.ф.-м.н., інженер

E-mail: pylypenko.o@gmail.com;

Докладніше
Вітренко А.М

Вітренко Андрій Миколайович

Посада: к.ф.-м.н., старший викладач

E-mail: a.vitrenko@oeph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: ЕТ-305

Докладніше
Воробйов С.І.

Воробйов Сергій Ігорович

Посада: к.ф.-м.н., молодший науковий співробітник

Робоче місце: ЕТ-99

Докладніше

Лободюк Олена Сергіївна

Посада: Завідувач лабораторіями

E-mail: info@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: Ц-325б

Докладніше
Степаненко А.О.

Степаненко Андрій Олександрович

Посада: Провідний фахівець

E-mail: stepanenko.andriy@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: Ц-124

Докладніше
Наконечна І.І.

Наконечна Ірина Ігорівна

Посада: інженер

Робоче місце: Ц-125а

Докладніше

Логвинов Андрій Миколайович

Посада: Молодший науковий співробітник

E-mail: a.logvinov@aph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: Ц-124

Докладніше

Бичко Ірина Анатоліївна

Посада: інженер 1 категорії кафедри ЕЗПФ

E-mail: info@oeph.sumdu.edu.ua

Робоче місце: ЕТ-312а

Докладніше

Шимонович Валентина Миколаївна

Посада: провідний фахівець кафедри ЕЗПФ

Робоче місце: ЕТ-99

Докладніше
Коваленко О.А.

Коваленко Ольга Андріївна

Посада: Інженер І категорії, асистент кафедри ЕЗПФ

E-mail: olha.kovalenko@ssu.edu.ua

Робоче місце: EТ-308

Докладніше

Шумакова Марина Олегівна

Посада: аспірант

Робоче місце: Ц-124

Докладніше
Бездідько О.В.

Бездідько Олександр Валерійович

Посада: аспірант

Робоче місце: Ц-124

Докладніше

Шуляренко Денис Олегович

Посада: аспірант

Робоче місце: Ц-124

Докладніше

Щоткін Владислав Володимирович

Посада: аспірант

Робоче місце: EТ-99

Докладніше