Обрати сторінку

Бази практик

Спеціальність 171 “Електроніка”

Магістри спеціальності 171 «Електроніка» мають можливість проходити науково-дослідну (ОНП) та переддипломну (ОПП) практику за професійним спрямуванням на базі випускової кафедри лектроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, а також на підприємствах і організаціях, в наукових установах м. Суми, Сумської областів та інших областей України в рамках укладених договорів про співпрацю.
1) Підприємства та організацїї: Shkoda Transportation, ПАТ «Сумиобленерго, ТОВ “НВП “УКРІНТЕХ”; ТОВ “ГлобалЛоджик Україна”, ТОВ “РІФ-03”; ТОВ “ГУАЛАПАК УКРАЇНА”, ТОВ КП “Інтертелеком”; 2) IT- компанії “Custom PC Software”, “PortaOne”, ПАТ “Укртелеком”, MindK; 3) Фірми по виготовленню і ремонту техніки та обладнання ТОВ “Кьютестлаб”; “CompService”, “Спектр-АС”, “ПрофТел”; 4) Науково-дослідні установи: Інститут прикладної фізики НАН України.
Додатково з інформацією щодо баз практик можна ознайомитися за посиланнями: посилання 1; посилання 2; посилання 3; посилання 4.

Спеціальність 014 “Середня освіта (Фізика)”

Згідно з укладеними договорами про співпрацю між Сумським державним університетом та закладами загальної середньої освіти, студенти спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)» мають можливість проходити педагогічну та переддипломну практики у закладах міста Суми та області. Із переліком баз практики можна ознайомитися за посиланням – https://tm.document.sumdu.edu.ua/#id3.

За бажанням здобувачі можуть бути розподілені для проходження практики в інші заклади загальної середньої освіти після укладання з цими закладами відповідних угод про співпрацю.

Спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

Здобувачі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» мають можливість проходити педагогічну практику за професійним спрямуванням на базі випускової кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, а також у закладах вищої освіти, наукових установ і організацій м. Суми та інших областей України, в рамка укладених договорів про співпрацю. Із переліком баз практики можна ознайомитися за посиланнями https://tm.document.sumdu.edu.ua/#id4; https://tm.document.sumdu.edu.ua/#id5.