Обрати сторінку

Науковці кафедри отримали патент на корисну модель

У рамках виконання НДР викладачами кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики д.ф.-м.н. Проценком І.Ю., д.ф.-м.н. Однодворець Л.В., к.ф.-м.н. Шумаковою Н.І. та к.ф.-м.н. Шабельником Ю.М. опубліковано патент на корисну модель, тематика якого пов’язана із...

Участь у роботі міжнародної конференції

Викладачі кафедри ЕЗПФ і студенти освітніх програм «Середня освіта (Фізика)» та «Електронні інформаційні системи» прийняли участь у роботі Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Фізика, електроніка, електротехніка. ФЕЕ-2021», яка працювала в трьох секціях...

Онлайн-лекція з дисципліни «Методика навчання фізики» для студентів 2-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) за участі Холодова Р.І. і Лебединського С.О. на тему «Вивчення окремих питань сучасної фізики у курсі фізики закладів загальної середньої освіти»

19 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція з дисципліни «Методика навчання фізики» для студентів 2-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) за участі члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, заступника директора з наукової роботи...

Вітаємо з перемогою у конкурсі наукових студентських робіт

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики щиро вітає студентку 4-го курсу спеціальності «Електронні інформаційні системи» (гр.ЕП-71) Анастасію РИЛОВУ (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Проценко І.Ю.) з перемогою (Диплом І ступеня) у Всеукраїнському...