Обрати сторінку

19 квітня 2021 року відбулася онлайн-лекція з дисципліни «Методика навчання фізики» для студентів 2-го курсу спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) за участі члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, заступника директора з наукової роботи Інституту прикладної фізики НАН України Холодова Р.І. та кандидата фізико-математичних наук, наукового співробітника Інституту прикладної фізики НАН України, викладача фізики та астрономії Сумського будівельного коледжу, вчителя вищої категорії Лебединського С.О. на тему «Вивчення окремих питань сучасної фізики у курсі фізики закладів загальної середньої освіти».

Спікери лекції акцентували увагу здобувачів на невідривності шкільного курсу фізики від актуального рівня розвитку науки та поділилися особистими напрацюваннями щодо методики вивчення деяких питань фізики прискорювачів елементарних частинок у закладах загальної середньої освіти.