Обрати сторінку

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізика та астрономія» 2019/2020 н.р.

 

 

 

Автори роботи Назва роботи Заклад вищої освіти Рейтинговий бал Рецензії
1 Пасічна Вікторія Миколаївна Порівняльний аналіз методів Монте-Карло, середньопольового і феноменологічного до проблем денуклеації та реакційної дифузії. Шифр «Фазоутворення» Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси 175 Рецензія 1

 

Рецензія 2

2 Семенюк Дарина Сергіїївна Реалізація технологій мобільного навчання в освітньому процесі з фізики. Шифр «Devices» Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 170 Рецензія 1

 

Рецензія 2

3 Долгов-Гордійчук Сергій Романович Концентраційні та температурні ефекти в магніторезистивних властивостях нанорозмірних структур на основі пермалою і срібла. Шифр «Нанорозмірні структури» Сумський державний університет, м. Суми 162 Рецензія 1

 

Рецензія 2

4 Унукович Владислав Ігорович Оцінка параметрів подвійних астероїдів за допомогою рівноваги, обумовленої YORP-ефектами. Шифр «Біг Бенг» Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків 157 Рецензія 1

 

Рецензія 2

5 Юсько Денис Іванович Синтез структурно-морфологічні та електрохімічні властивості ультра дисперсних оксидів молібдену як основи електродної композиції гіьридного суперконденсатора. Шифр «010203» Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 156 Рецензія 1

 

Рецензія 2

6 Мурманцев Олександр Олександрович Кінетика плазмохімічних процесів в плазмі поперечного розряду в потоці вологого повітря Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ 153 Рецензія 1

 

Рецензія 2

7 Бігас Сергій Павлович Структура і оптичні властивості шарів йоду міді на твердих і гнучких підкладках для тонкоплівкових термоелектричних генераторів. Шифр «INVERTOR» Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 152 Рецензія 1

 

Рецензія 2

 
8 Гуняк Андріана Ігорівна Одержання та оптичні властивості графеноподібних магніторозчинених напівпровідників на основі дийодиду свинцю та їх біонанокомплексів їз протеїнами. Шифр «Нанокомплекс» Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич 150 Рецензія 1

 

Рецензія 2

9 Полішук Дарія Сергіївна Практична реалізація біомедичної термографії, лазерних методів та біоімпедансометрії з використанням програмного забезпечення. Шифр «Фізика і життя» Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 135 Рецензія 1

 

Рецензія 2

10 Миронов Евгеній Миколайович Інтерактивна демонстрація «Електромагнітні коливання в коливальному контурі». Шифр «Інтерактивна демонстрація» Сумський державний університет, м. Суми 127 Рецензія 1

 

Рецензія 2

11 Головко Олександр Васильович Вивчення структуризації мікромеханічних систем за допомогою вібростенду. Шифр «Коло» Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 122 Рецензія 1

 

Рецензія 2

12 Лісовська Вікторія Валеріївна Geant4-моделювання кутового розподілу гальмівних фотонів у танталовому конверторі для виробництва медичних ізотопів фотоядерним способом. «Шифр LEGO» Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків 121 Рецензія 1

 

Рецензія 2

13 Заводяний Володимир Вікторович Вплив напруги зміщення зонду на властивості тунельного зображення. Шифр «Зонд» Херсонський державний університет, м. Херсон 110 Рецензія 1

 

Рецензія 2

14 Чабан Андрій Анатолійович Дослідження світлового збудження нічного неба міста. Шифр «Світлове забруднення» Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 109 Рецензія 1

 

Рецензія 2

15 Боровенський Ян Олександрович Використання конвекційних потоків газу, створених при роботі теплових насосів. Шифр «Конвенкція плюс» Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 108 Рецензія 1

 

Рецензія 2

16 Олейник Олексій Сергійович,

 

Терещенко Катерина Олексіївна

Дослідження теплового випромінювання при горінні резервуару з нафтопродуктом.

 

Шифр «ФАКЕЛ»

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків 98 Рецензія 1

 

Рецензія 2

17 Даниленко Дмитро Миколайович Вплив нанорозмірного графіту на в’язкопружні властивості полівінілхлориду. Шифр «нанографіт» Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне 95 Рецензія 1

 

Рецензія 2

18 Кудін Олександр Олександрович Оптичні характеристики наносекундного розряду між електродами з халькопіриту. Шифр «Наночастинка» Ужгородський національний університет, м. Ужгород 94 Рецензія 1

 

Рецензія 2

19 Чекубашива Валерія Андріївна Використання модуляторної спектроскопії для діагностики світлодіодних структур. Шифр «Промінь» Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків 93 Рецензія 1

 

Рецензія 2

20 Костюченко Єгор Романович Електричні властивості та електронні параметри виготовлених методом рідиннофазного молекулярного нашарування плівок йодиду міді.

 

Шифр «Mat-Sci»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

 

м. Харків

91 Рецензія 1

 

Рецензія 2

21 Микитенко Валерій Володимирович Дослідження залежності показника заломлення гептанолу-1 та його фторових аналогів. Шифр «Фтор» Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка,

 

м. Полтава

84 Рецензія 1

 

Рецензія 2

22 Щупачинська Аніта Володимирівна,

 

Дємєнтьєв Євгеній Андрійович

Досягнення фізики для обраних цілей та перспективи броне захисту.

 

Шифр «defence»

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка,

 

м. Суми

79 Рецензія 1

 

Рецензія 2

23 Оломський Давид Дмитрович Циклотронні хвилі в плазмових системах з магнітними дзеркалами. Шифр «Плазма» Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 74 Рецензія 1

 

Рецензія 2

24 Бєлєнко Олександр Дмитрович Дослідження властивостей плазми електродугових розрядів між композитними Cu-Cr електродами Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ 67 Рецензія 1

 

Рецензія 2

25 Гонак Мирослав Васильович Мас-спектрометрична методика вивчення метастабільних автоіонізаційних станів (МАІС) атомів лужних металів. Шифр «Мас-спектрометрія» Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 63 Рецензія 1

 

Рецензія 2

26 Іщук Кристина Ігорівна Вдосконалення методики вибору датчиків контролю безпеки для системи охорони праці.

 

Шифр «Сигналізація охорони праці»

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків 63 Рецензія 1

 

Рецензія 2

27 Ткаченко Олександа Олександрівна,

 

Козачихін Богдан Юрійович

Моделювання стійкості автомобіля на схилі. Шифр «Стійкість» Національний університет цивільного захисту України, м. Харків 60 Рецензія 1

 

Рецензія 2

28 Радчук Олексій Віталійович Електромагнітні поверхневі хвилі в напівпровідникових кристалах

 

Шифр «Слава Україні»

Луцький національний технічний університет,

 

м. Луцьк

42 Рецензія 1

 

Рецензія 2

29 Ткаченко Юліана Дмитрівна Методи виявлення та спостереження подвійних зірок. Шифр «АБВКДЛНСААААВ» Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг 42  Рецензія 1

 

Рецензія 2