Обрати сторінку

Неформальна освіта

Здобувачі вищої освіти мають можливість перезарахування отриманих результатів навчання, отриманих шляхом неформального навчання згідно «Положення про перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти Сумського державного університету, отриманих у неформальній освіті».

Неформальна освіта в дії

Здобувачі спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», 171 «Електроніка» та 014 «Середня освіта. Фізика» є учасниками різних заходів неформальної освіти, що обумовлено проведенням як наукових досліджень, так і професійним розвитком.

Здобувачу вищої освіти Нікіті Петренку (гр. А-06/ПФ, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали») перезараховано результати навчання за програмою міжнародної віртуальної мобільності з Вашингтонським державним університетом (США, лютий-травень 2021 р.), а саме перезараховано 1 кредит ЄКТС за ОК «Методологія та методи наукових досліджень».

Отримані результати навчання щодо вміння написання анотації власної наукової статті та тез для наукової конференції в рамках курсу “Basics on Writing an Academic Research Article”були перезараховані здобувачу вищої освіти Нікіті Петренку (гр. А-06/ПФ, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали») при вивченні ОК «Англійська мова академічного спрямування» (теми 4, 5; 1 кредит ЄКТС).

Здобувачу Максиму Москаленко (гр. А-06/ПФ, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали») перезараховано результати проходження відкритого онлайн-курсу «Академічна доброчесність» на платформі «EdEra» під час вивчення дисципліни «Методика підготовки наукових праць» в межах тем «Принципи організації інформаційної наукової екосистеми» та «Інші науково-технічні документи в академічній діяльності: патенти та проекти (Підготовка заявки на фінансування досліджень, Найбільш поширені патентні системи: США, Канада, Японія, принципи функціонування та відмінності від України)» (1 кредит ЄКТС).
Під час вивчення дисципліни «Інноваційна педагогічна діяльність» Здобувачу Максиму Москаленко (гр. А-06/ПФ, спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали») результати проходження відкритого онлайн-курсу «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапу» на платформі «Prometheus» в межах теми «Новітні медіа, електронні засоби та дистанційні технології в навчанні» (1 кредит ЄКТС).

Здобувачці Аліні Посенко (гр. СФ-01, спеціальність 014 «Середня освіта. Фізика») за результати проходження відкритого онлайн-курсу «Візуалізація даних» в обсязі 1 кредита на платформі «Prometheus» було перезараховані під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології» в межах теми «Графічний дизайн». Проходження даного курсу відповідає реалізації РН4 – «Здійснювати проектування та створення електронного інформаційно-освітнього середовища закладу освіти на основі хмарних сервісів та цифрових технологій», та, відповідно, сприяє досягненню програмного результату ПРН21.

Під час вивчення дисципліни «Методика навчання фізики» здобувачам Михайлу Іваненку, Артему Ткаченку, Сергію Степаненку та Руслану Северину (гр. СФ-91) результати проходження відкритого онлайн-курсу «Цифрові навички для вчителів» на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності були перезараховані при вивчені теми «Сучасні цифрові засоби у навчанні фізики». Результати відповідають РН9 – «Застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності», та відповідно ПРН8 – «Добирати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснювати самоаналіз ефективності уроків».