Обрати сторінку

НАУКОВІ ПРОЄКТИ

Проєкти наукової групи Проценка І.Ю.

2022 2024 рр.: Багатокомпонентні плівкові матеріали: кореляція між електрофізичними і магніторезистивними властивостями та концентрацією елементів

Міністерство освіти і науки України, №0122U000785

Науковий керівник – Проценко С.І.
Виконавці: Проценко І.Ю., Шумакова Н.І., Однодворець Л.В., Шпетний І.О., Шабельник Ю.М.
До виконання досліджень були також долучені здобувачі вищої освіти: Долгов-Гордійчук С.Р. Козьменко І.Ю.

2020 – 2022 рр.: Взаємозв’язок між магніторезистивними і магнітними властивостями та електронною структурою багатокомпонентних плівкових сплавів

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0120U102005 

Науковий керівник – Непийко С.О.
Виконавці: Непийко С.О., Шкурдода Ю.О., Проценко І.Ю., Шумакова Н.І., Шпетний І.О.
До виконання досліджень були також долучені здобувачі освіти: Бездідько О.В., Петренко Р.М.

2019 – 2021 рр.: Магніторезистивні та магнітооптичні властивості композиційних матеріалів з впровадженими наночастинками

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0119U100777 

Науковий керівник – Проценко С.І. Виконавці: Проценко С.І., Пазуха І.М., Чорноус А.М., Однодворець Л.В., Шкурдода Ю.О., Шумакова М.О.
До виконання досліджень були також долучені здобувачі освіти: Салтиков Д.О., Шуляренко Д.О., Щоткін В.В., Петренко Р.М.

2018 – 2020 рр.: Фазовий склад, електрофізичні та магніторезистивні властивості багатокомпонентних (високоентропійних) плівкових сплавів

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0118U003580

Науковий керівник – Проценко І.Ю. Основі виконавці проекту: Проценко І.Ю., Однодворець Л.В., Шумакова Н.І.
До виконання досліджень були також долучені здобувачі освіти: Салтиков Д.І., Шумакова М.О., Бездидько О.В.

2017 – 2020 рр.: Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0117U003925
грант для молодих вчених

Науковий керівник – Чешко І.В. Виконавці: Чешко І.В., Шабельник Ю.М., Шумакова М.О., Воробйов С.І., Федченко О.В., Кондрахова Д.М.
До виконання досліджень були також долучені здобувачі освіти: Шуляренко Д.О., Бездідько О.В.

2016 – 2018 рр.: Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентильних структур на основі плівок Fe, Co та  Ag, Au, Cu і магнітних наночастинок 

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0116U002623

Науковий керівник – Проценко С.І. 

2015 – 2017 рр.: Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів 

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0115U000689

Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2012 – 2014 рр.: Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0112U001381

Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2009 – 2011 рр.: Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів

Мiнiстерство освiти i науки України, No 01090U001387

Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2006 – 2008 рр.: Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем

Мiнiстерство освiти i науки України, No 01060U01942

Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2003 – 2005 рр.: Вплив статичної деформації і температури на електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0103U000773

Науковий керівник – Проценко І.Ю.

2000 – 2002 рр.: Дифузійні процеси у багатошарових системах плівка/плівка і плівка/масивний матеріал

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0100U003219

Науковий керівник – Проценко І.Ю.

1997 – 1999 рр.: Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів

Мiнiстерство освiти i науки України, No 197U016610

Науковий керівник – Проценко І.Ю.

Протягом 2010-2021 рр. виконувалось понад 30 міжнародних індивідуальних грантів (Виконавці: Проценко С.І., Ткач О.П., Чешко І.В., Шпетний І.В., Демиденко М.Г., Великодний В.Д., Воробйов С.І., Шабельник Ю.М., Кондрахова Д.М., Федченко О.В., Костюк Д.М., Пилипенко О.В., Власенко О.В. та інші).

Проєкти наукової групи Денисова С.І.

2019 – 2021: Спрямований транспорт та дисипація енергії в системах феромагнітних наночастинок і магнітних скірміонів

Мiнiстерство освiти i науки України, No 0116U004533

Виконавці: Денисов С.І., Лютий Т.В., Рева В.В.
До виконання досліджень були також долучені здобувачі освіти: Москаленко М.М., Петренко Н.С., Павлюк М.О.

2019 – 2020: Collective non-equilibrium dynamics of ferromagnetic nanoparticles with a Finite Anisotropy in a Viscous Liquid 

Germany-Ukraine bilateral cooperation project under Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Grant No. HA 1517/42-1 and Ukrainian State Fund for Fundamental Research (SFFR) Grant No. F 81/41894

Фінансування здійснено у 2021 році Національним фондом досліджень за Рішенням наукової ради фонду досліджень від «06» липня 2021 року № 26

Виконавці: Лютий Т.В., Денисов С.І., Рева В.В., Денисова О.С.
До виконання досліджень були також долучені здобувачі освіти: Москаленко М.М., Петренко Н.С., Павлюк М.О., Шкиря Ю.О.

2018: Індивідуальний грант Ferromagnetic Nanoparticles with a Finite Anisotropy in a Liquid: Nonlinear and Stochastic Effects in the Magnetic and Mechanical Dynamics,

Institut für Physik Lehrstuhl für Theoretische Physik I 

DAAD, the scholarship programme: Research Stays for University Academics and Scientists, 2018, Section: ST22, personal Ref. No.: 91695699

Виконавець: Лютий Т.В.

2016 – 2018: Магнітні, теплові та транспортні властивості періодично збуджених систем феромагнітних наночастинок

Мiнiстерство освiти i науки України, No: 0116U002622

Виконавці: Денисов С.І., Лютий Т.В., Бистрик Ю.С., Рева В.В.

2015 – 2016: Індивідуальний грант Properties of the systems of ferromagnetic fine particles with frozen magnetic moments, Програма Eminence II, Erasmus Mundus, Університет Адама Міцкевича, м. Познань, Польща

Виконавець: Рева В.В.

2013: Індивідуальний проєкт Математичне моделювання сильно флуктуючих систем 

Міністерство освіти і науки України, програма «Навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» 

Виконавець: Денисов С.І.

2012 – 2014: Аномальні дифузійні та релаксаційні властивості класичних і квантових блукань з неперервним часом,

Мiнiстерство освiти i науки України, No: 0112U001383

Виконавці: Денисов С.І., Лютий Т.В., Поляков О.Ю., Бистрик Ю.С.

2011: Індивідуальний проєкт Long-Time Behavior of the Continuous-Time Random Walk with a Superheavy-Tailed Distribution of Waiting Times

Інститут фізики складних систем ім. М. Планка, м. Дрезден, Німеччина

Виконавець: Денисов С.І.

2011 – 2012: Індивідуальний проєкт New methods for the synthesis of ferromagnetic nanoparticles and their application in biomedicine

Міністерство освіти і науки України, програма «Навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»
Лестерський університет, м. Лестер, Великобританія

Виконавець: Лютий Т.В.

2008 – 2010: Індивідуальний проєкт Effects of Heavy-Tailed Distributions in Confined Lévy Flights and Biased Diffusion 

Інститут фізики складних систем ім. М. Планка, м. Дрезден, Німеччина

Виконавець: Денисов С.І.

2005 – 2008: Індивідуальний проєкт The Development of Theoretical Methods for Analysis of Driven Systems

№ MIF1-CT-2005-007021 та № MIF1-CT-2006-021533.Marie Curie Fellowship Action (FP-6 EU Programme), університет м. Аугсбург, Німеччина,

контракти № MIF1-CT-2005-007021 та № MIF1-CT-2006-021533

Виконавець: Денисов С.І.

2005 – 2008: Магнiтнi наноструктури, що самоорганiзуються, з комплексною спiновою конфiгурацiєю

FP-6 EU Programme, NANOSPIN project, No: NMP4-CT-2004-013545

Виконавці: Денисов С.І., Лютий Т.В.