Обрати сторінку

Науковці кафедри отримали патент на корисну модель

У рамках виконання НДР викладачами кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики д.ф.-м.н. Проценком І.Ю., д.ф.-м.н. Однодворець Л.В., к.ф.-м.н. Шумаковою Н.І. та к.ф.-м.н. Шабельником Ю.М. опубліковано патент на корисну модель, тематика якого пов’язана із...

Участь у роботі міжнародної конференції

Викладачі кафедри ЕЗПФ і студенти освітньої програми «Електронні інформаційні системи» прийняли участь у роботі Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Фізика, електроніка, електротехніка. ФЕЕ-2021», яка працювала в трьох секціях «Матеріалознавство мікро-...

Вітаємо з перемогою у конкурсі наукових студентських робіт

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики щиро вітає студентку 4-го курсу спеціальності «Електронні інформаційні системи» (гр.ЕП-71) Анастасію РИЛОВУ (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Проценко І.Ю.) з перемогою (Диплом І ступеня) у Всеукраїнському...

Результати “ЕлІТного онлайн брейн-рингу”

Підбито підсумки “ЕлІТного онлайн брейн-рингу” з фізики та електроніки, що був організований для команд учнів 7-11 класів кафедрою електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного...

Засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика»

16 березня 2020 року відбулося онлайн-засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика» зі спеціальності «Середня освіта (фізика)», присвячене питанню оновлення освітньої програми «Фізика» та приведення її у відповідність до Професійного стандарту...

Черговий блискучий захист наших молодих науковців

04 березня 2021 року у спеціалізованій вченій раді К 55.250.01 при Інституті прикладної фізики НАНУ, м. Суми відбувся успішний захист кандидатської дисертації «Статистичні властивості систем феромагнітних наночастинок з вмороженими магнітними моментами».Здобувач: Рева...