Обрати сторінку

Історія створення

кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

1 березня 1992 року на машинобудівному факультеті Сумського фізико-технологічного інституту була сформована кафедра електронного машинобудування її очолював д.ф.-м.н., професор Федоренко Олександр Іванович. Протягом 1994-1996 років зав. кафедрою став д.т.н. Савченко Іван Сергійович.

 

05 січня 1996 року відбулося формування кафедри прикладної фізики на фізико-технічному факультеті, що здійснювала підготовку студентів за напрямом «Електронні пристрої і системи», та з травня 1996 року зав. кафедрою став д.ф.-м.н., професор Проценко Іван Юхимович. В 2009 році кафедра увійшла у склад факультету електроніки та інформаційних технологій. 01 вересня 2017 року шляхом об’єднання двох структурних підрозділів: кафедри прикладної фізики і кафедри загальної та теоретичної фізики утворилася кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики, яку очолив д.ф.-м.н., професор Проценко Іван Юхимович. Кафедра є випускаючою і ведеться підготовка студентів за спеціальністю 171 «Електроніка» освітня програма «Електронні інформаційні системи» та 014 “Середня освіта. Фізика”, активно проводиться наукова робота і як результат захищаються аспіранти та докторанти.