Обрати сторінку

Докторантура

У 2019 н.р. кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики запрошує на навчання за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. 

Термін навчання два роки.

 

 

Правила прийому

 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Вступники подають такі документи:

1. заяву;

2. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;

3. список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);

4. копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома);

5. розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Паспорт, диплом про надання наукового ступеня кандидата наук подаються особисто.

Більш детальну інформацію можна дізнатись за посиланням