Обрати сторінку

Експертна рада роботодавців зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали

СКЛАД

Експертної ради роботодавців зі спеціальності

105 Прикладна фізика та наноматеріали

  1. Холодов Роман Іванович – заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної фізики НАН України (м. Суми), провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., доцент
  2. Малихін Сергій Володимирович – завідувач кафедри фізики металів національного технічного університету «Харківський політехнічний університет», д.ф.-м.н., професор, старший науковий співробітник
  3. Тарельник Вячеслав Борисович – завідувач кафедри технічного сервісу Сумського націального аграрного університету, д.т.н., професор
  4. Кирик Григорій Васильович – президент концерну «НІКМАС», д.т.н., професор
  5. Рудь Дмитро Андрійович – директор ТОВ «Ріф-03» (м. Суми)