Обрати сторінку

Відкрита зустріч із експертами НАЗЯВО онлайн

Упродовж 24 – 26 квітня 2023 року в Сумському державному університеті відбудеться акредитаційна експертиза освітньо-науковоїпрограми «Прикладна фізика та наноматеріали» зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої...