Обрати сторінку

Контакти

Місцезнаходження:

завідувач кафедри – каб. Ц-325 (центральний корпус);

проблемна лабораторія матеріалознавства мікро- і наноелектроніки – ауд. Ц-124;

лабораторія вакуумних та іонно-плазмових технологій ім. академіка Лазарева Б.Г. – ауд. ЕТ-99 (електротехнічний корпус).

Телефони: 
завідувач кафедри +38 (0542) 33-56-12

Поштова адреса: 
кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики, Сумський державний університет, вул. Хакiвська, 116,
м. Суми, Україна, 40007.

e-mail: i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua