Обрати сторінку

НОВИНИ

Науковці кафедри отримали патент на корисну модель

У рамках виконання НДР викладачами кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики д.ф.-м.н. Проценком І.Ю., д.ф.-м.н. Однодворець Л.В., к.ф.-м.н. Шумаковою Н.І. та к.ф.-м.н. Шабельником Ю.М. опубліковано патент на корисну модель, тематика якого пов’язана із...

читати більше

Участь у роботі міжнародної конференції

Викладачі кафедри ЕЗПФ і студенти освітньої програми «Електронні інформаційні системи» прийняли участь у роботі Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Фізика, електроніка, електротехніка. ФЕЕ-2021», яка працювала в трьох секціях «Матеріалознавство мікро-...

читати більше

Вітаємо з перемогою у конкурсі наукових студентських робіт

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики щиро вітає студентку 4-го курсу спеціальності «Електронні інформаційні системи» (гр.ЕП-71) Анастасію РИЛОВУ (науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Проценко І.Ю.) з перемогою (Диплом І ступеня) у Всеукраїнському...

читати більше

Результати “ЕлІТного онлайн брейн-рингу”

Підбито підсумки "ЕлІТного онлайн брейн-рингу" з фізики та електроніки, що був організований для команд учнів 7-11 класів кафедрою електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету.Раді...

читати більше

Засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика»

16 березня 2020 року відбулося онлайн-засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика» зі спеціальності «Середня освіта (фізика)», присвячене питанню оновлення освітньої програми «Фізика» та приведення її у відповідність до Професійного стандарту...

читати більше

Черговий блискучий захист наших молодих науковців

04 березня 2021 року у спеціалізованій вченій раді К 55.250.01 при Інституті прикладної фізики НАНУ, м. Суми відбувся успішний захист кандидатської дисертації «Статистичні властивості систем феромагнітних наночастинок з вмороженими магнітними моментами».Здобувач: Рева...

читати більше

Педагогічна практика студентів спеціальності Середня освіта (фізика)

28 січня відбулася настановча онлайн-конференція з педагогічної практики для студентів спеціальності 014 Середня освіта (фізика). Керівник практики та гарант освітньої програми Пасько О.О. сформулювала мету педагогічної практики для студентів та поставила перед ними...

читати більше

Зростання індексу Гірша викладачів кафедри

Публікаційна активність викладачів завжди була важливою складовою наукової діяльності. На початку 2021 року відбулось зростання індексу Гірша викладачів кафедри ЕЗПФ: проф. Однодворець Л.В. (h=8 ® 10); доц. Шкурдода Ю.О. . (h=7 ® 8);  доц. Пазуха І.М. (h=7 ® 8); доц....

читати більше

Вітаємо з успішним захистом дисертації доктора філософії

05 січня 2021 року аспірант кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Марина ШУМАКОВА успішно захистила дисертацію доктора філософії «Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і благородних металів» за...

читати більше

Відбулося онлайн-засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика»

8 грудня 2020 року відбулося перше онлайн-засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика» зі спеціальності «Середня освіта (фізика)». Очолила раду Пушкарьова Тамара Олексіївна – начальник відділу проектної діяльності Державної наукової установи...

читати більше