Обрати сторінку

Спеціальність 171 Електроніка ОР бакалавр

Силабуси навчальних дисциплін

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

Іноземна мова

Інтегрований курс “Основи академічного письма”

Вища математика

Фізика

Організація IT-бізнесу

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Інтегрований курс “Демократія: принципи, цінності, механізми”

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю

Вступ до спеціальності

Основи проектування та комп’ютерна графіка

Інформатика

Вступ до техніки вимірювань

Фізичні основи електроніки

Теорія електричних та електронних кіл

Технологічні основи електроніки

Твердотільна електроніка

Комп’ютерне моделювання в електроніці

2.2 Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою

Контрольно-вимірювальні прилади

Функціональна електроніка

Алгоритмічні мови програмування в комп’ютерних технологіях

Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки

Інформаційні та веб-технології

Програмування електронних систем обробки даних

Візуальні мови програмування

Індикаторні і сенсорні системи відображення інформації

Технологія тонких плівок

Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів

Датчики неелектричних величин

3. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

4. Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

4.1 За спеціальністю

Сучасні проблеми електроніки

Лазерні електронні системи та технології

Арифметично-логічні основи комп’ютерних систем

Прикладна теорія комп’ютерної електроніки

Квантові технології в комп’ютерній техніці

4.2 За освітньою програмою

Компоненти скетч-програмування

Основи комп’ютерного дизайну

Електронна та іонна оптика

Комп’ютерні технології в електроніці

Прикладна електроніка

5. Цикл практичної підготовки

Практика виробнича

Практика переддипломна

6. Атестація

Кваліфікаційна робота бакалавра

Навчально-методичні комплекси

Фізика

Фізика (для іноземних студентів)

Вступ до спеціальності

Інформатика

Фізичні основи електроніки

Технологічні основи електроніки

Контрольно-вимірювальні прилади

Функціональна електроніка

Алгоритмічні мови програмування в комп’ютерних технологіях

Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки

Інформаційні та веб-технології

Програмування електронних систем обробки даних

Візуальні мови програмування

Індикаторні і сенсорні системи відображення інформації

Технологія тонких плівок

Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів

Датчики неелектричних величин

Практика виробнича

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота бакалавра

Навчально-методичні комплекси вибіркових дисциплін

Сучасні проблеми електроніки

Компоненти скретч-програмування

Лазерні електронні системи та технології

Основи комп’ютерного дизайну

Електронна та іонна оптика

Комп’ютерні технології в електроніці

Оптичні інформаційні системи