Обрати сторінку

Дисципліни спеціальності 014 Середня освіта (Фізика) ОР бакалавр

Силабуси навчальних дисциплін

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

Іноземна мова

Інтегрований курс “Основи академічного письма”

Інтегрований курс “Демократія: принципи, цінності, механізми”

Психологія: загальна, соціальна, вікова та педагогічна

Педагогіка

Історія української культури

Інтегрований курс «Методика виховної роботи в закладах освіти, педагогічна культура та професійна толерантність вчителя»

Інклюзивна освіта

Основи педагогічної майстерності

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю

Інформатика

Алгебра та геометрія

Математичний аналіз

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Методика навчання фізики

Астрономія

2.2 Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою

Загальна фізика

Цифрові технології в освіті

Математичні методи фізики

Теоретична фізика

Історія фізики

3. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

4. Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

4.1 За спеціальністю

Вікова фізіологія та шкільна гігієна

Інформаційні технології

Методика та технології дистанційного навчання

Використання програмних емуляторів у навчальному процесі

Web-технології

4.2 За освітньою програмою

Шкільний курс фізики

Практикум із розв’язування задач з фізики

Вибрані питання сучасної фізики

Вибрані питання теоретичної фізики

Комп҆ютеризація шкільного фізичного експерименту

Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики та астрономії

Основи сучасної електроніки

Практикум зі шкільного фізичного експерименту

Спеціальний фізичний практикум

Фізика твердого тіла

5. Цикл практичної підготовки

Практика педагогічна

Практика переддипломна

6. Атестація

Кваліфікаційна робота бакалавра

Навчально-методичні комплекси

Педагогіка

Інтегрований курс «Методика виховної роботи в закладах освіти, педагогічна культура та професійна толерантність вчителя»

Інформатика

Методика навчання фізики

Астрономія

Загальна фізика (включає дисципліни «Електрика і магнетизм», «Оптика», «Атомна фізика, елементи фізики ядра та елементарних частинок»)

Цифрові технології в освіті

Математичні методи фізики

Теоретична фізика

Історія фізики

Оптика

Квантова механіка, статистична фізика і термодинаміка

Електродинаміка і основи спеціальної теорії відносності

Атомна фізика, елементи фізики ядра та елементарних частинок

Практика педагогічна

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота бакалавра

Навчально-методичні комплекси вибіркових дисциплін

Шкільний курс фізики

Практикум із розв’язування задач з фізики

Вибрані питання сучасної фізики

Вибрані питання теоретичної фізики

Комп҆ютеризація шкільного фізичного експерименту

Методи розв’язування олімпіадних задач з фізики та астрономії

Основи сучасної електроніки

Практикум зі шкільного фізичного експерименту

Спеціальний фізичний практикум

Фізика твердого тіла

Web-технології