Обрати сторінку

Light for Ukraine – synchrotron online workshop at SOLARIS

23-24 лютого 2023 р. здобувачі вищої освіти спеціальностей 014 – Середня освіта (Фізика), 171 – Електроніка, аспіранти спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали, а також викладачі кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики взяли участь в...

Цикл відкритих онлайн-лекцій професора Юрія ГОГОЦІ

Здобувачі вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика), 171 Електроніка, аспіранти спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали, викладачі кафедри та усі бажаючі 21 лютого 2023 року прослухали першу лекцію з циклу онлайн-лекцій видатного науковця...