Обрати сторінку

Аспірантура

У 2021 н.р. кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики запрошує на навчання за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки..

.

Нормативні документи:

Тимчасовий стандарт

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Рецензія №1 на освітньо-наукову програму

Рецензія №2 на освітньо-наукову програму

Наказ про внесення змін до складу групи забезпечення спеціальності

.

Правила прийому

Програма вступного іспиту при прийомі на навчання для здобуття ступеня “доктор філософії” зі спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступники подають такі документи:

  1. заяву;
  2. копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (ОКР спеціаліста) і додаток до нього;
  3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. дослідницьку пропозицію за встановленою формою (при поданні заяв на участь у конкурсі за кількома освітньо-науковими програмами – на кожну з них подається окрема дослідницька пропозиція);
  5. 2 фотокартки 3х4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням.

.

Звіт з опитування щодо якості освітньо-наукової програми 2020-2021 н.р.

Звіт з опитування щодо якості освітньо-наукової програми 2021-2022 н.р.

Звіт про результати фокус-групового дослідження серед аспірантів

.

Експертна рада роботодавців за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

.

Робоча проєктна група освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали»

ПРОТОКОЛ №1 РПГ ПФНМ 12.11.2020 р.

ПРОТОКОЛ №2 РПГ ПФНМ 23.12.2020 р.

ПРОТОКОЛ №3 РПГ ПФНМ 28.12.2020 р.

Наказ про внесення змін до складу РПГ від 22.04.2021 р.

ПРОТОКОЛ №4 РПГ ПФНМ 29.06.2021 р.

ПРОТОКОЛ №5 РПГ ПФНМ 05.10.2021 р.

Наказ про внесення змін до складу РПГ від 16.11.2021 р.

ПРОТОКОЛ №6 РПГ ПФНМ 05.01.2022 р.

.

Контактні дані:

Навчально-науковий центр підготовки кадрів вищої кваліфікації
Головний корпус, каб. Г-711
Тел.: +380 542 335-345 (внутрішній 628)
E-mail: info@aspd.sumdu.edu.ua

Начальник ННЦ ПКВК:
Бойко Антон Олександрович

Головний корпус, каб. Г-711
Tел.: +380 542 687-759
E-mail: a.boiko@uabs.sumdu.edu.ua