Обрати сторінку

Аспірантура

У 2020 н.р. кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики запрошує на навчання за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – три роки, без відриву від виробництва – чотири роки.

Правила прийому

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступники подають такі документи:

  1. заяву;
  2. копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (ОКР спеціаліста) і додаток до нього;
  3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. дослідницьку пропозицію за встановленою формою (при поданні заяв на участь у конкурсі за кількома освітньо-науковими програмами – на кожну з них подається окрема дослідницька пропозиція);
  5. 2 фотокартки 3х4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням.

.

.

Силабуси вибкових навчальних дисциплін:

Фізичні властивості наноплівкових матеріалів

Лазерні технології в наноматеріалознавстві

Функціональні матеріали мікро- і наноелектроніки

Теоретико-методологічні основи прикладної фізики

.

.

Контактні дані:

Вiддiл докторантури та аспiрантури

Головний корпус, каб. Г-711

Тел.: +38(0542) 33-53-45

E-mail: info@aspd.sumdu.edu.ua

Завiдувач вiддiлу:

Бойко Антон Олександрович
Головний корпус, каб. Г-711
Tел.: +380 542 687-759
E-mail: a.boiko@uabs.sumdu.edu.ua