Обрати сторінку

Аспірантура

У 2023 н.р. кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики запрошує на навчання за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки..

.

.

Правила прийому

Програма вступного іспиту при прийомі на навчання для здобуття ступеня “доктор філософії” зі спеціальності 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Вступники подають такі документи:

  1. заяву;
  2. копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (ОКР спеціаліста) і додаток до нього;
  3. копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  4. дослідницьку пропозицію за встановленою формою (при поданні заяв на участь у конкурсі за кількома освітньо-науковими програмами – на кожну з них подається окрема дослідницька пропозиція);
  5. 2 фотокартки 3х4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням.

.

.

.

Контактні дані:

Навчально-науковий центр підготовки кадрів вищої кваліфікації
Головний корпус, каб. Г-711
Тел.: +380 542 335-345 (внутрішній 628)
E-mail: info@aspd.sumdu.edu.ua

Начальник ННЦ ПКВК:
Бойко Антон Олександрович

Головний корпус, каб. Г-711
Tел.: +380 542 687-759
E-mail: a.boiko@uabs.sumdu.edu.ua