Обрати сторінку

Дисципліни спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

Філософія науки

Культура наукової української мови

Методологія та методи наукових досліджень

Інноваційна педагогічна діяльність

Управління науковими проектами

Методика підготовки наукових праць

Англійська мова академічного спрямування

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

Нанотехнології та наноматеріали

Сучасні експериментальні методи дослідження властивостей матеріалів в прикладній фізиці та наноматеріалознавсті

3. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

4. Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

Фізичні властивості наноплівкових матеріалів

Кінетичні явища в плівкових матеріалах

Теоретико-методологічні основи прикладної фізики

Функціональні матеріали мікро- і наноелектроніки

Лазерні технології в наноматеріалознавстві

Прилади та пристрої оптоелектроніки і спінтроніки

Вибрані розділи теоретичної фізики

Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Методика підготовки наукових праць

Сучасні експериментальні методи дослідження властивостей матеріалів в прикладній фізиці та наноматеріалознавстві

Педагогічна практика за професійним спрямуванням