Обрати сторінку

Дисципліни спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Методичне забезпечення освітнього процесу

Методика підготовки наукових праць

Сучасні експериментальні методи дослідження властивостей матеріалів в прикладній фізиці та наноматеріалознавстві

Педагогічна практика за професійним спрямуванням

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Каталоги вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки на 2022/2023 н.р.

За освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії із спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Фізичні властивості наноплівкових матеріалів

Кінетичні явища в плівкових матеріалах

Теоретико-методологічні основи прикладної фізики

Функціональні матеріали мікро- і наноелектроніки

Лазерні технології в наноматеріалознавстві

Прилади та пристрої оптоелектроніки і спінтроніки

Вибрані розділи теоретичної фізики