Обрати сторінку

Результати “ЕлІТного онлайн брейн-рингу”

Підбито підсумки “ЕлІТного онлайн брейн-рингу” з фізики та електроніки, що був організований для команд учнів 7-11 класів кафедрою електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного...

Засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика»

5 лютого 2021 року відбулося онлайн-засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика» зі спеціальності «Середня освіта (фізика)», присвячене питанню оновлення освітньої програми «Фізика» та приведення її у відповідність до Професійного стандарту...

Черговий блискучий захист наших молодих науковців

04 березня 2021 року у спеціалізованій вченій раді К 55.250.01 при Інституті прикладної фізики НАНУ, м. Суми відбувся успішний захист кандидатської дисертації «Статистичні властивості систем феромагнітних наночастинок з вмороженими магнітними моментами».Здобувач: Рева...