Обрати сторінку

Спеціальність 171 Електроніка, ОПП “Електронні інформаційні системи”

Кваліфікація магістр з електроніки

Силабуси навчальних дисциплін

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

ОК 1. Іноземна мова професійного спрямування

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю

ОК 2. Керуючі системи (Регламент)

ОК 3. Програмування систем збору і аналізу даних (Регламент)

ОК 4. Професійні комунікації та інтелектуальна власність (Регламент)

2.2 Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою

ОК 5. Інтегральна і функціональна мікроелектроніка (Регламентт)

ОК 6. Наноматеріали для електронних та інформаційних систем (Регламент)

ОК 7. Волоконна та інтегральна оптика (Регламент)

ОК 8. Системи і мережі мобільного зв’язку (Регламент)

ОК 9. Мікроелектромеханічні системи (Регламент)

3. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

4. Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Комп’ютерні мережі та пристрої для обробки сигналів (Регламент)

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем (Регламент)

Матеріалознавство наноелектроніки

Кріоелектронні системи

Методи і засоби обробки великих даних

Теоретичні методи дослідження властивостей плівкових матеріалів

Електронна мікроскопія нанорозмірних об’єтів

5. Цикл практичної підготовки

ОК 10. Переддипломна практика

6. Атестація

ОК 11. Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси

Програмування систем збору і аналізу даних

Професійні комунікації та інтелектуальна власність

Інтегральна і функціональна мікроелектроніка

Теоретичні методи дослідження плівкових матеріалів

Наноматеріали для електронних та інформаційних систем

Волоконна та інтегральна оптика

Фізичні та інформаційні основи наноелектроніки та спінтроніки

Мікроелектромеханічні системи

Системи і мережі мобільного зв’язку

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси вибіркових дисциплін

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Матеріалознавство наноелектроніки

Основи електронної мікроскопії

Фізичні властивості систем феромагнітних наночастинок

Кріоелектронні системи

Комп’ютерні мережі та пристрої для обробки сигналів