Обрати сторінку

Спеціальність 171 Електроніка, ОПП “Електронні інформаційні системи”

Кваліфікація магістр з електроніки

Силабуси навчальних дисциплін

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю

Керуючі системи

Програмування систем збору і аналізу даних

Професійні комунікації та інтелектуальна власність

2.2 Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою

Інтегральна і функціональна мікроелектроніка

Теоретичні методи дослідження властивостей плівкових матеріалів

Наноматеріали для електронних та інформаційних систем

Волоконна та інтегральна оптика

Фізичні та інформаційні основи наноелектроніки та спінтроніки

Мікроелектромеханічні системи

3. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

4. Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Системи і мережі мобільного зв’язку

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Матеріалознавство наноелектроніки

Основи електронної мікроскопії

Фізичні властивості систем феромагнітних наночастинок

Кріоелектронні системи

Комп’ютерні мережі та пристрої для обробки сигналів

5. Цикл практичної підготовки

Переддипломна практика

6. Атестація

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси

Програмування систем збору і аналізу даних

Професійні комунікації та інтелектуальна власність

Інтегральна і функціональна мікроелектроніка

Теоретичні методи дослідження плівкових матеріалів

Наноматеріали для електронних та інформаційних систем

Волоконна та інтегральна оптика

Фізичні та інформаційні основи наноелектроніки та спінтроніки

Мікроелектромеханічні системи

Системи і мережі мобільного зв’язку

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси вибіркових дисциплін

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Матеріалознавство наноелектроніки

Основи електронної мікроскопії

Фізичні властивості систем феромагнітних наночастинок

Кріоелектронні системи

Комп’ютерні мережі та пристрої для обробки сигналів