Обрати сторінку

Спеціальність 171 Електроніка ОПП Магістр

Силабуси навчальних дисциплін

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю

Керуючі системи

Програмування систем збору і аналізу даних

Професійні комунікації та інтелектуальна власність

2.2 Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою

Основи мікроелектроніки

Теоретичні методи дослідження властивостей плівкових матеріалів

Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні

Основи волоконної та інтегральної оптики

Фізичні та інформаційні основи наноелектроніки та спінтроніки

Мікроелектронні сенсори

3. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

4. Каталог вибіркових дисциплін за освітньою програмою

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Системи і мережі мобільного зв’язку

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Матеріалознавство наноелектроніки

5. Цикл практичної підготовки

Переддипломна практика

6. Атестація

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси

Програмування систем збору і аналізу даних

Професійні комунікації та інтелектуальна власність

Основи мікроелектроніки

Теоретичні методи дослідження плівкових матеріалів

Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні

Основи волоконної та інтегральної оптики

Фізичні та інформаційні основи наноелектроніки та спінтроніки

Мікроелектронні сенсори

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси вибіркових дисциплін

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Системи і мережі мобільного зв’язку

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Матеріалознавство наноелектроніки