Обрати сторінку

Спеціальність 171 Електроніка ОНП Магістр

Силабуси навчальних дисциплін

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

ОК 1. Іноземна мова професійного спрямування (Регламент)

ОК 2. Організація наукової діяльності (Регламент)

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю

ОК 3. Керуючі системи (Регламент)

ОК 4. Програмування систем збору і аналізу даних (Регламент)

ОК 5. Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів (Регламент)

2.2 Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою

ОК 6. Інтегральна і функціональна мікроелектроніка (Регламент)

ОК 7. Теоретичні методи дослідження властивостей плівкових матеріалів (Регламент)

ОК 8. Наноматеріали, наносистеми, нанотехнології (Регламент)

ОК 9. Оптоелектронні системи та лазерні технології (Регламент)

ОК 10. Мікроелектромеханічні системи (Регламент)

3. Силабуси дисциплін циклу науково-дослідної підготовки

ОК 11. Методологія наукових досліджень (Регламент)

ОК 12. Наукова-дослідна робота

ОК 13. Інформаційно-цифрові технології в науковій та навчальній діяльності

4. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

5. Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем (Регламент)

Системи і мережі мобільного зв’язку (Регламент)

Лазерні прилади і системи

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Основи електронної мікроскопії

6. Цикл практичної підготовки

ОК 14 .Науково-дослідна практика

7. Атестація

ОК 15. Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси дисциплін

Програмування систем збору і аналізу даних

Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів

Інтегральна і функціональна мікроелектроніка

Теоретичні методи дослідження плівкових матеріалів

Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні

Оптоелектронні системи та лазерні технології

Інформаційні і сенсорні пристрої та основі ГМО-ефекта

Інформаційно-цифрові технології в науковій та навчальній діяльності

Основи наукових досліджень

Наноматеріали, наносистеми, нанотехнології

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна практика

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси вибіркових дисциплін

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Системи і мережі мобільного зв’язку

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Лазерні прилади і системи