Обрати сторінку

Спеціальність 171 Електроніка ОНП Магістр

Силабуси навчальних дисциплін

1. Силабуси дисциплін циклу загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування

Організація наукової діяльності

2. Силабуси дисциплін циклу професійної підготовки

2.1 Обов’язкові навчальні дисципліни за спеціальністю

Керуючі системи

Програмування систем збору і аналізу даних

Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів

2.2 Обов’язкові навчальні дисципліни за освітньою програмою

Інтегральна і функціональна мікроелектроніка

Теоретичні методи дослідження властивостей плівкових матеріалів

Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні

Оптоелектронні системи та лазерні технології

Фізичні та інформаційні основи наноелектроніки і спінтроніки

Інформаційні і сенсорні пристрої та основі ГМО-ефекта

3. Силабуси дисциплін циклу науково-дослідної підготовки

Наукова-дослідна робота

Інформаційно-цифрові технології в науковій та навчальній діяльності

Основи наукових досліджень

4. Каталог вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

5. Каталог вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Системи і мережі мобільного зв’язку

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Матеріалознавство наноелектроніки

6. Цикл практичної підготовки

Науково-дослідна практика

7. Атестація

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси дисциплін

Програмування систем збору і аналізу даних

Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів

Інтегральна і функціональна мікроелектроніка

Теоретичні методи дослідження плівкових матеріалів

Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні

Оптоелектронні системи та лазерні технології

Фізичні та інформаційні основи наноелектроніки і спінтроніки

Інформаційні і сенсорні пристрої та основі ГМО-ефекта

Інформаційно-цифрові технології в науковій та навчальній діяльності

Основи наукових досліджень

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна практика

Кваліфікаційна робота магістра

Навчально-методичні комплекси вибіркових дисциплін

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Системи і мережі мобільного зв’язку

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Наноматеріали, наносистеми, нанотехнології