Обрати сторінку

Наші партнери

Науково-дослідний центр лазерних технологій ELI ERIC (м.Dolni Bfezany, Чехія)

Загальні відомості

Європейський консорціум ELI ERIC – це тривалий проєкт у межах реалізації стратегії ESFRI для досліджень взаємодії світла з матерією за найвищих інтенсивностей світлових променів і найкоротших довжин імпульсу. Лазери ELI здатні генерувати високоінтенсивне випромінювання фотонів із високою енергією, електронів, протонів, мюонів і нейтрино в режимах надкоротких імпульсів (зокрема аттосекундних імпульсів).

Курс лекцій для студентів, молодих вчених та викладачів України – це спільна ініціатива згаданої дослідницької інфраструктури ELI ERIC і Сумського державного університету   для поширення знань про найновіші досягнення у галузі лазерів і технологій на їхній основі. Тема курсу – інформування про сучасні лазерні системи та технології на основі лазерів і науково-дослідні можливості, доступні на базі ELI ERIC, а перспектива ініціативи полягає у започаткуванні співпраці й розвитку контактів з українською науковою та освітньою галузями.
Тематика лекційного курсу присвячена оглядові технологій високоінтенсивних лазерів та їхньому застосуванню, механізмів взаємодії лазерного випромінювання з матеріалами. Учасники курсу зможуть ознайомитися з науковими можливостями, які пропонує один із комплексів ELI Beamlines. Курс побудовано так, що введення в теми враховує низьку обізнаність переважної більшості аудиторії у цій вузькій галузі досліджень. Він ідеально підходить для широкої аудиторії – бакалаврів, магістрів, аспірантів і молодих вчених у галузях електроніки та фізики, а також усіх, хто цікавиться сучасними досягненнями європейської науки в галузі лазерів та експериментальної фізики. Мова курсу – англійська. Курс також містив освітні матеріали, які допомогли краще зрозуміти контент лекцій.


Університет Майнца імені Йоганна Ґутенберґа (нім. Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
Інститут фізики (нім. Institut für Physik) (Німеччина, м. Майнц)

Загальні відомості

Інститут фізики налічує понад 40 професорів, приблизно 180 наукових співробітників та близько 65 механіків, техніків та адміністративного персоналу.
Сфери інтересів: розробка детекторів, фізика елементарних частинок, калібровані теорії, фізика високих енергій, лазерна спектроскопія, магнетизм, системи багатьох тіл, фізика, квантова інформація, квантова оптика, фізика напівпровідників, м’які матеріали, фізика твердого тіла, статистична фізика, фізика поверхні.

Історія співробітництва

Співпраця між Інститутом фізики м. Майнц та кафедрою ЕЗПФ є плідною та інтенсивною. Успішна історія включає виконаний спільний проект, одержані результати опубліковані в низці наукових статей. Третина викладачів та аспірантів кафедри проходили довготермінові стажування на базі цього інституту.
Міцні зв’язки та багата історія дає можливість нашим студентам обирати Інститут фізики, м. Майнц своїм закордонним хостом у мобільності.


Університет м. Аугсбург (нім. Universität Augsburg) (Німеччина, м. Аусбург)
Інститут фізики (нім. Institut für Physik)

Загальні відомості

Інститут фізики Коло наукових інтересів професорсько-викладацького складу інституту досить широке і стосується багатьох тематик у фізиці та хімії конденсованого середовища. Зокрема варто відзначити 

  • Функціональні квантові та гібридні матеріали з особливим акцентом на тонких плівках, гетероструктурах та наноструктурах
  • Магнітні та електронно корельовані матеріали
  • Числове та математичне моделювання комплексних систем.
  • Інститут є одним з найбільших у цій галузі в Німеччині.

Історія співробітництва

Співпраця обертається навколо постаті одного з найвизначніших вчених у галузі теоретичної фізики Пітера Хенггі (Peter Hänggi). Плідна та тривала робота здобула славу не лише кафедрі ЕЗПФ, але й СумДУ вцілому. Декілька індивідуальних проектів, в тому числі за Marie Curie Actions, десятки високоцитованих статей в найпрестижніших фізичних журналах та тісні особисті зв’язки – все запорука сталого розвитку кафедри та можливість нашим студентам побувати в мальовничій Баварії.  


Університет м. Барода (англ. Maharaja Sayajirao University of Baroda) (Індія, м. Вадодара)
Кафедра прикладної фізики (англ. Applied Physics Department)

Загальні відомості

Кафедра прикладної фізики університет м. Барода є де-факто академічним побратимом завдяки збіжності тематик досліджень та дисциплін, що викладаються.  Applied Physics Department університету м Барода спеціалізується на основах напівпровідникового приладобудування, зокрема експериментально досліджуються оптичні, фотовольтаїчні, електрорезистивні властивості тонких плівок, здійснюється їх чисельне моделювання та розробляються нові методики синтезу наноструктур.  

Історія співробітництва

Індія дуже своєрідна країна. Той, хто досягає там успіху у будь-якій сфері, вирізняється величезною енергією, наполегливістю та надзвичайною увагою до усього, що може бути занесено до профайлу. Саме такими і є наші колаборатори з м. Барода: завзяті та моторні. Була здійснена низка обмінів делегаціями, виконано декілька білатеральних наукових проектів. Особливо плідною була видавнича діяльність. Окрім сумісних публікацій у престижних журналах, Індійська сторона підсилила редакційну колегію да географію авторів Журналу нано-та електронної фізики, що дуже допомогло проекту перейти на якісно новий, міжнародний рівень. З тих пір кожного року Журнал на договірних умовах друкує праці конференцій, які проходять в Індії.


Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (англ. Pavol Jozef Safarik University in Košice) (Словаччина, м. Кошице)

Кафедра фізичних наук, група квантового магнетизму і нанофізики (англ. Quantum Magnetism and Nanophysics (QMAGNA))

Загальні відомості

Цей державний університет є другим найстарішим класичним університетом у Словаччині. Факультет природничих наук тісно співпрацює зі Словацькою академією наук. Завдяки чому була розроблена лабораторія по зрідженню гелію, що дала поштовх дослідженням термодинамічних та транспортних властивостей низьковимірних магнітних систем при низьких температурах.

Історія співробітництва

Співпраця грунтується на науковій основі, партнерстві та синтезу знань наукових шкіл. Дослідження спрямовані у напрямку виявлення магнітокалоричного ефекту в наноструктурованих матеріалах, що може стати альтернативою сучасним охолоджуючим матеріалам. В рамках грантових проєктів наші студенти отримали можливість навчатися в магістратурі та попрацювати в лабораторіях на сучасному обладнанні. В 2020 році виграно спільний проєкт КА-1 в рамках програми Erasmus+.


 Інститут ядерної фізики Польської академії наук (англ. Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences) (Польща, м. Краків)

Кафедра магнітних матеріалів та наноструктур (англ. Department of Magnetic Materials and Nanostructures)

Загальні відомості

Інститут займається вивченням структури речовини та властивостей фундаментальних взаємодій від космічного масштабу до елементарних частинок. Теоретичні розрахунки проводяться на кластері, а в лабораторіях проводяться експерименти для перевірки теорій та дослідження властивостей матеріалів.

Історія співробітництва

Завдяки близькості країни та схожого менталітету польські вчені стали першими науковими партнерами. Були здійснені багаторазові двосторонні візити та обміни думками, і, звичайно, все це знайшло своє місце в наукових статтях закордонних журналів. В рамках співпраці були захищені декілька кандидатських дисертацій та багато проведено часу при роботі на конференціях різного рівня, зокрема в Закопане.


Міжнародна академічна мобільність реалізується на основідвосторонніх договорів між СумДУ та закладами вищої освіти – партнерами зарубіжних країн: