Обрати сторінку
Проценко І.Ю.

Проценко Іван Юхимович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри ЕЗПФ, д.ф.-м.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки

Робоче місце: Ц-325

E-mail: i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua

Список публікацій

ОСВІТА:

1961 – 1966:   Фізичний факультет, спеціальність “Фізика”, Харківський державний університет;

1967 – 1970:   Аспірантура при кафедрі експериментальної фізики Харкiвського державного унiверситету.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

1991:   Доктор фiзико-математичних наук, спецiальність “01.04.07 – Фiзика твердого тiла” (Інститут проблем матеріаловедення НАН України, м. Київ);

1990:   Присвоєне вчене звання професора за кафедрою фізики;

1978:   Присвоєне вчене звання професора за кафедрою фізики;

1973:   Кандидат фiзико-математичних наук, спеціальність “01.04.07 – Фізика твердого тіла” (Харківський державний університет, науковий керівник – доц. Гладких М.Т.).

ДОСВІД РОБОТИ:

з 1995:   Завідувач кафедри прикладної фізики Сумського державного університету;

1993 – 1995:   Професор кафедри прикладної фізики Сумського державного університету;

1991 – 1993:   Професор кафедри фізики Сумського державного педагогічного інституту;

1980 – 1990:   Завідувач кафедри фізики Сумського державного педагогічного інституту;

1973 – 1980:   Старший викладач, доцент кафедри фізики Сумського державного педагогічного інституту.

КЕРІВНИЦТВО НАУКОВИМИ ПРОЕКТАМИ:

Керівник науково-дослідних робіт держбюджетної тематики Міністерства освіти і науки України :

2015 – 2017 рр.: Держбюджетна тема № 0115U000689 «Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів».

2012 – 2014 рр.: Держбюджетна тема № 0112U001381 “Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів“.

2009 – 2011 рр.:   Держбюджетна тема № 01090U001387 “Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів“.

2006 – 2008 рр.:   Держбюджетна тема № 01060U01942 “Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем“.

2003 – 2005 рр.:   Держбюджетна тема №0103U000773 “Вплив статичної деформації і температури на електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем“.

2000 – 2002 рр.:   Держбюджетна тема №0100U003219 “Дифузійні процеси у багатошарових системах плівка/плівка і плівка/масивний матеріал“.

1997 – 1999 рр.:   Держбюджетна тема №197U016610 “Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів“.

Науковий керівник  міжнародних грантів:

2012 – 2014 рр.: Міжнародний науково-технічний проект «Фазові перетворення, дифузійні процеси і магніторезистивні властивості мультишарів на основі Fe і Pd, Pt або Ag» (спільно з Університетом Барода, м. Вадодара, Індія).

2008 – 2010 рр. : Міжнародний науково-технічний проект «Електрофізичні властивості (температурний коефіцієнт опору і тензочутливість) багатошарових плівкових систем Cr/Fe і Gd/Fe» (спільно з Університетом Барода, м. Вадодара, Індія).

2009 – 2010 pp.: Міжнародний науково-технічний проект «Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd» (спільно з Інститутом фізики Університету ім. Й.Гутенберга, м. Майнц, Німеччина);

2008 – 2009 рр.:  Міжнародний науково-технічний проект «Формування кристалічної структури і фізичних властивостей багатошарових систем із спін-залежним розсіюванням електронів» (спільно з Інститутом фізики САН, м. Братислава, Словаччина)

2006 – 2007 рр.: Міжнародний науково-технічний проект “Дифузійні процеси і стабільність інтерфейсів в металевих багатошарових системах” (спільно з Інститутом фізики САН, м. Братислава, Словаччина)

2004 – 2005 рр.: Міжнародний науково-технічний проект “Дифузійні процеси і транспортні властивості мультишарів і тонких плівок” (спільно з Інститутом ядерної фізики ПАН (м. Краків, Польща).

За сумлінну працю і значний вклад у розвиток науки І.Ю. Проценку присвоєно почесні звання  «Відмінник освіти України» (1982 р.), Заслужений  діяч  науки  і   техніки України (2004 р.),  нагороджений  Знаком  Міністерства  освіти  і  науки  України «За наукові досягнення» (2009 р.).

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

Курси лекцій (з 1973):   “Курс загальної фізики”, “Електродинаміка”, “Теорія відносності”, “Статистична фізика і термодинаміка”, “Фізика твердого тіла”, “Фізика тонких плівок”,”Технологія тонких плівок”, “Фізичні властивості тонких плівок”, “Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів”.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

1982:   Відмінник освіти України;

2004:   Присвоєне звання “Заслужений діяч науки і техніки України“;

2009:   Знак Міністерства освіти і науки України “За наукові досягнення“.

Під керівництвом Проценка І.Ю. підготовлено 20 кандидатів і 4 доктори фізико-математичних наук.

На кафедрі прикладної фізики функціонує наукова школа з плівкового матеріалознавства під керівництвом проф. Проценка І.Ю. і проводяться дослідження за науковим напрямом: “МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ТА МАГНІТО-ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ І НАНОРОЗМІРНИХ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ”.