Обрати сторінку
Пилипенко О.В.

Пилипенко Олександр Валерійович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Посада: к.ф.-м.н., інженер

E-mail: pylypenko.o@gmail.com;

Список публікацій

Дані про освіту:

2010 – 2013:   Аспірантура при кафедрі прикладної фізики Сумського державного університету, Україна;

2005 – 2010:   Факультет електроніки та інформаційних технологій, спеціальність “Електронні прилади та пристрої“, Сумський державний університет, Україна;

2002 – 2005:   ПТКІСумДУ за спеціальністю “Комп’ютерні системи та мережі“.

Вчені ступені та звання:

Кандидат фізико-математичних наук. Тема дисертації – Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Fe, Ni та Ag або Au;

Досвід викладання:

2019/2020 н.р.Фізика для іноземних студентів

Участь у наукових проектах:

2017–2020 рр. «Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки»  № 0117U003925;

2015–2017 рр. «Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів»  № 0115U000689;

2012–2014 рр. «Електрoфізичні і магнітoрезистивні властивoсті нанoрoзмірних плівкoвих матеріалів із спін-залежним рoзсіюванням електрoнів»  № 0112U001381;

2013–2014 рр. «Фазoві перетвoрення, дифузійні прoцеси і магнітoрезистивні властивoсті мультишарів на oснoві Fe і Pd, Pt абo Аg» № М/362–2012 від 20.05.2012 р. між СумДУ та Університетoм Барoда (м. Вадoдара, Індія);

2011–2012 рр. Індивідуальні гранти у рамках державної програми МОН України «Навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» згідно з договором між Сумським державним університетом та Інститутом фізики Університету ім. Й. Гутенберга (м. Майнц, Німеччина).