Обрати сторінку
Пазуха І.М

Пазуха Ірина Михайлівна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: доцент

Посада: к.ф.-м.н., доцент кафедри ЕЗПФ

Робоче місце: Ц-325а

E-mail: iryna.pazukha@gmail.com

Список публікацій

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: вплив фізичних полів на властивості та електронні процеси у багатошарових і гранульованих плівкових наноматеріалах

ОСВІТА:

1992 – 1999: ЗОШ І–ІІІ ст. № 27, м.Суми, Україна;

1999 – 2004: фізико-технічний факультет, спеціальність «Електронні прилади та пристрої», Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

2004 – 2008: аспірантура при кафедрі прикладної фізики, Сумський державний університет, м.Суми,Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2009: Кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем (Сумський державний університет, Україна);

2004: Магiстр, спецiальнiсть «Електронні прилади та пристрої» (Сумський державний унiверситет, Україна).

ДОСВІД РОБОТИ:

2009 2011: Молодший науковий співробітник, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

2011 2012: Старший науковий співробітник, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

2012 – 2017: Старший викладач, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

з 2017 року: Доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

2012 – 2017: Електронна та іонна оптика;

2012-2013: Основи пучкових та плазмових технологій;

2012-2013: Наноклавстери, наноструктури та їх властивості;

З 2015: Матеріали мікро- та наноелектроніки;

З 2015: Theoretical methods of investigation of thin films materials properties;

З 2015: Електронні процеси в тонких шарах;

2017 – 2018: Лабораторний практикум з дисципліни «Основи мікроелектроніки»

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

20092011: Держбюджетна тема № 0109U001387 «Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів» Міністерства освіти і науки України.

2012: Міжнародний науково-технічному проекті між Сумським державним університетом і Університетом Барода (м. Вадодара, Індія) «Фазові перетворення, дифузійні процеси і магніторезистивні властивості мультишарів на основі Fe і Pd, Pt або Ag»(М/ 362 -2012від 31.08.2012 р.)

2012 – 14: Держбюджетна тема № 0112U001381 «Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів» Міністерства освіти і науки України.

2016 – 18: Держбюджетна тема № 0116U002623 «Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентельних структурна основі плівок Fe, Co та Ag,Au іCu і магнітних наночастинок» Міністерства освіти і науки України.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2006: Лауреат Вишеградської стипендії.

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

Аспірант Шуляренко Д.О. (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали)

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

2016: заступника голови організаційного комітету науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів»;

2017: секретар всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фізика та астрономія»;

З 2017: технічний секретар журналу нано- та електронної фізики.