Обрати сторінку
Пазуха І.М

Пазуха Ірина Михайлівна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: доцент за кафедрою електроніки, загальної та прикладної фізики

Посада: доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

Робоче місце: Ц-325а

E-mail: i.pazuha@aph.sumdu.edu.ua

Список публікацій

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: вплив фізичних полів на властивості та електронні процеси у багатошарових і гранульованих плівкових наноматеріалах

ІНДЕКС ГІРША (за даними БД SCOPUS): 9 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14827120400

ОСВІТА:

1992 – 1999: ЗОШ І–ІІІ ст. № 27, м.Суми, Україна;

1999 – 2004: фізико-технічний факультет, спеціальність «Електронні прилади та пристрої», Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

2004 – 2008: аспірантура при кафедрі прикладної фізики, Сумський державний університет, м.Суми,Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2009: Кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем (Сумський державний університет, Україна);

2004: Магiстр, спецiальнiсть «Електронні прилади та пристрої» (Сумський державний унiверситет, Україна).

ДОСВІД РОБОТИ:

2009 2011: Молодший науковий співробітник, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

2011 2012: Старший науковий співробітник, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

2012 – 2017: Старший викладач, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

з 2017 року: Доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

З 2012 Електронна та іонна оптика;

2012-2013: Основи пучкових та плазмових технологій;

2012-2013: Наноклавстери, наноструктури та їх властивості;

2015-2019: Матеріали мікро- та наноелектроніки;

З 2019: Оптоелектронні системи та лазерні технології;

З 2020: Прилади оптоелектроніки та спінтроніки;

З 2021: Функціональні матеріали мікро- і наноелектроніки;

З 2021: Лазерні технології в наноматеріалознавстві.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

20092011: Держбюджетна тема № 0109U001387 «Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів» Міністерства освіти і науки України.

2012: Міжнародний науково-технічному проекті між Сумським державним університетом і Університетом Барода (м. Вадодара, Індія) «Фазові перетворення, дифузійні процеси і магніторезистивні властивості мультишарів на основі Fe і Pd, Pt або Ag»(М/ 362 -2012від 31.08.2012 р.)

2012 – 14: Держбюджетна тема № 0112U001381 «Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів» Міністерства освіти і науки України.

2016 – 18: Держбюджетна тема № 0116U002623 «Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентельних структурна основі плівок Fe, Co та Ag,Au іCu і магнітних наночастинок» Міністерства освіти і науки України.

2019 – 2021: Держбюджетна тема № 0119U10077 «Магніторезистивні та магнітооптичні властивості композитних матеріалів з впровадженими наночастинками» Міністерства освіти і науки України.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2006: Лауреат Вишеградської стипендії.

СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат з міжнародного мовного тесту Pearson Test of English (PTE) за рівнем В2

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

Аспірант Щоткін В.В. (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали)

Аспірант Петренко Р.М. (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали)

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ:

Шуляренко Д.О. (спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали) – 2021 р.

Керівник призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт в галузях «Електроніка» і «Фізика та астрономія»: Овруцький А.С. (диплом ІІ ступеня, 2016 р.), Долгов-Гордійчук С.Р. (диплом ІІ ступеня, 2020 р.)

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

2016: заступник голови організаційного комітету науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів»;

2017-2020: секретар Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Фізика та астрономія»;

З 2017: технічний секретар журналу «Журнал нано- та електронної фізики».

2019 р.: член журі Всеукраїнської студентської олімпіади в галузі «Електроніка»

З 2019: секретар науково-методичної підкомісії 153 «Мікро- та наносистемна техніка. Електроніка» науково-методичної комісії 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Lohvynov A.M., I.M.Pazukha, Cheshko I.V. Size effect in electrophysical properties of Ru thin films: experimental investigationand a quantitative analysis of electrical parameters // The European Physical Journal Plus – 2022. – V. 137. – P. 197. (закордонне видання, Scopus, WoS, Q2).
 2. Pazukha I.M., Shuliarenko D.O., Pylypenko O.V., Vorobiov S.I., Tkáč V., Čižmár E. Size and heat treatment effects in magnetoresistive properties of Ag-added Ni80Fe20 film systems // Applied Physics A. – 2021. – V. 127, No 5. – P. 306 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q2).
 3. Pazukha I.M., Shkurdoda Yu.O., Petrenko R.M., Lohvynov A.M., Pylypenko O.V. Peculiarities of magnetoresistance of [Fe/SiO]n discontinuous multilayers // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – 2021. – V.33. – P. 1119-1124 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q3).
 4. Pazukha I.M., Shuliarenko D.O., Dolgov-Gordiichuk S.R., Odnodvorets L.V., Magnetoresistive Properties of Multilayer Film Systems Based on Permalloy and Silver // Physics and Chemistry of Solid State. – 2021. – V. 22, No 1. – P. 175-179 (фахове видання, Scopus, WoS).
 5. Pazukha I.M., Shkurdoda Yu.O., Petrenko R.M., Lohvynov A.M., Pylypenko O.V. Size and heat treatment effects in the electrical conduction of the [Fe/SiO]n discontinuous multilayers // Physica B: Condensed Mater. – 2021. – V. 618. – P. 413171 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q2).
 6. Pazukha I.M., Petrenko R.M., Shkurdoda Yu.O., Lohvynov A.M., Shchotkin V.V., Dolgov-Gordiichuk S.R., Dekhtyaruk L.V. Electrical conductance and magnetoresisitive properties of layered structures based on Fe and SiO // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. – 2021. – V. 19, No 1. – P. 35-43 (фахове видання, Scopus, WoS, Q4).
 7. Pazukha I.M., Shkurdoda Y.O., Shchotkin V.V., Pylypenko O.V., Mykytyn V.Z. Peculiarity of Magnetoresistance of Composite Materials Based on Co and SiO // Journal of Nano- and Electronic Physics. – 2021. – V. 13, No 4. – P. 04035 (фахове видання, Scopus, Q3).
 8. Pazukha I.M., Koloskova O.A., Protsenko S.I. Peculiarities of Magnetoresistive Properties of Co/Ag/Py Pseudo Spin Valves Under Heat Treatment // Journal of Superconductivity and Novel Magnetism. – Springer, 2020. – V.33. – P. 1119-1124 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q3).
 9. Shkurdoda Y.O., Pazukha I.M., Petrenko R.M., Chornous A.M., Dekhtyaruk L.V. Structure and magnetoresistive properties of three-layer thin films of spin-valve type // Current Applied Physics. – 2020. – V. 20. – P. 788-793 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q2).
 10. Saltykov D.I., Shumakova N.I., Pazukha I.M., Shkurdoda Yu.O., Protsenko S.I. The Effect of the Structural-Phase State and Diffusion Processes on Electrical Conductivity of Nanocrystalline FexCo100−x/Cu/ FexCo100−xThin Films (0 < x < 100) // Crystal Research and Technology. – 2020. – V. 55. – P. 2000071 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q2).
 11. Saltykov D.I., Protsenko S.I., Pazukha I.M., Shkurdoda Yu.O. Concentration and heat treatment effects on magnetoresistive properties of three-layer film systems based on FexСо100-x and Cu // Thin Solid Films. – 2020. – V. 176. – P. 138422 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q2).
 12. Pazukha I.M., Shuliarenko D.O., Pylypenko O.V., Оvrutskyi M.S., Odnodvorets L.V. Concentration and Size Effects in Electrophysical Properties of Thin Films Based on Permalloy and Silver // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. – V. 21, No 2. – P. 238-242 (фахове, видання, Scopus, WoS)
 13. Pazukha I.M., Shuliarenko D.O., Pylypenko O.V., Odnodvorets L.V., Concentration and heat treatment effects on magnetoresistive properties of Ag-added Ni80Fe20 film systems // J. Magn. Magn. Mater. – 2019. – V. 485. – P. 89-94 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q2).
 14. Pazukha I.M., Shkurdoda Yu.O., Chornous A.M., Dekhtyaruk L.V. Magnetic and Magnetoresistive Properties of Nanocomposites Based on Co and SiO // Int. J. Modern Phys. B. – 2019. – V. 33. – P. 1950113 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q4).
 15. Pazukha I.M., Shuliarenko D.O., Electrophysical Properties of Multilayer Film Systems Based on Permalloy and Silver // J. Nano- Electron. Phys. – 2019. – V. 11. – P. 03030 (фахове, видання, Scopus, Q3)
 16. Pazukha I.M., Koloskova O.A., Protsenko S.I. Peculiarities of Magnetoresistive Properties of Co/Ag/Py Pseudo Spin Valves Under Heat Treatment // J. Supercond. Novel Magn. – 2019. – V. 33. – P. 1119-1124 (закордонне видання, Scopus, WoS, Q3).
 17. Pazukha I.M., Shchotkin V.V., Shkurdoda Yu.O., Structure, Magnetic and Magnetoresistive Properties of Composite Materials Based on Ferromagnetic Metals and Al-loys with Different Types of Dielectric Matrix // Progress in Physics of Metals. – 2019. – V. 20. – P. 672–692 (фахове видання, Scopus, WoS, Q2).
 18. Pazukha I.M., Shkurdoda Y.O., Shchotkin V.V., Dolgov-Gordiichuk S.R., Chornous A.M., Protsenko S.I. The Effect of the Transition from Layered to Granular Structures on the Magnetoresistive Properties in the Systems Based on FexNi100-x and Cu // Springer Proceedings in Physics. – 2020. – V. 240. – P. 271-277 (Scopus).
 19. Псевдоспін-вентильні структури: принципи формування, магніті та магніторезистивні властивості / І.М. Пазуха, С.І. Проценко, І.В. Чешко, Ю.О. Шкурдода: монографія ; за заг. ред. проф. С. І. Проценка та доц. І. М. Пазухи – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 157 с.

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ЗА ПРОФІЛЕМ КАФЕДРИ

 1. Однодворець Л.В., Пазуха І.М., Лукавенко І.М. Оптоелектронні й лазерні системи в електроніці та медицині : навчальний посібник. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 127с.
 2. Однодворець Л.В., Пазуха І.М. Матеріали і компоненти функціональної електроніки : навчальний посібник. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 196 с.
 3. 3. Однодворець Л.В., Пазуха І.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Матеріали і компоненти функціональної електроніки»: для освітньо-кваліфікаційного ступеня «магістр» спец. 171 «Електроніка» денної та заочної форм навчання. – Суми: Вид-во Сумський державний університет, 2018. – 56 c.
 4. 4. Protsenko I.Yu., Pazukha I.M. Theoretical methods of investigation of thin film materials properties : study guide. – Sumy : Sumy State University, 2017. – 102 p.
 5. 5. Пазуха І.М., Проценко І.Ю., Чешко І.В. Фізичні властивості плівкових матеріалів мікро- і наноелектроніки : навчальний посібник : у 2 ч. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Ч. – 230 с.
 6. Пазуха І.М., Проценко І.Ю., Чешко І.В. Фізичні властивості плівкових матеріалів мікро- і наноелектроніки : навчальний посібник : у 2 ч. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Ч.2. – 212 с.