Обрати сторінку
Ткач О.П.

Ткач Олена Петрівна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: доцент

Посада: заст. декана ф-ту ЕлІТ з навчально-метод. роботи, к.ф.-м.н., доцент каф. ЕЗПФ

Робоче місце: Ц-325а, ЕТ-243

E-mail: tkach.olena@aph.sumdu.edu.ua

Список публікацій

ОСВІТА:

2012: Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – Фізика твердого тіла. Тема роботи «Процеси фазоутворення, електрофізичні і гальваномагнітні властивості мультишарових плівкових систем Pd/Fe»

2008 – 2011:   Аспірантура при кафедрі прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна;

2002 – 2007:   Фізико-технічний факультет, спеціальність «Електронні прилади та пристрої», Сумський державний університет, Україна. Магiстр зі спецiальності “Електронні прилади та пристрої” (Сумський державний унiверситет, Україна).

ДОСВІД РОБОТИ:

2016 –  Доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики;

– заступник декана факультету ЕлІТ з навчально-методичної роботи;

– голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету електроніки та  інформаційних технологій;

– участь у складі Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних розробок молодих учених.

2012 – 2016 :   Асистент кафедри прикладної фізики, заступник декана з виховної роботи факультету ЕлІТ, Сумський державний унiверситет, Україна;

2008 – 2011:   Аспірант кафедри прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

2007 – 2008:   Інженер 1-ої категорії, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2017 – 2020 Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки. Міністерство освіти і науки України, №0117U003925.

2015 – 2017: Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів. Міністерство освіти і науки України, № 0115U000689.

2009 – 2011:   Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів. Міністерство освіти і науки України, № 01090U001387.

2009 – 2010:   Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом фізики Університету ім. Й.Гутенберга (м. Майнц, Німеччина). №М/178-2009.

2006 – 2008:   Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем. Міністерство освіти і науки України, № 01060U01942.

ЗАКОРДОННІ СТАЖУВАННЯ:

8-19/09/2019:  учасник літньої школи «Cryocourse – 2019» експериментальний та теоретичний курс присвячений вивченню фізики низьких температур  (Інститут експериментальної фізики Словацької академії наук, м. Кошице, Словацька Республіка)

02.2019 – 09.2019: стажування в рамках національної стипендіальної програми Словацької Республіки (National Scholarship Program of the Slovak Republic (SAIA)): постдокторанська мобільність за темою «Магнітокалоричний ефект в тонкоплівкових системах на основі фермагнітних і благородних металів» під керівництвом Vladimir Komanicky, відділ фізики конденсованого стану в університет П.Й. Шафарика, м. Кошице, Словацька Республіка.

2010 – 2011: грант Вишеградського фонду, стажування у відділі магнітних матеріалів і наноструктур в Інституті ядерної фізики Польської акадаемії наук, під керівництвом проф. Marta Wolny-Marszałek, м. Краків, Польща.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2007:   ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт в секції “Приладобудування”.