Обрати сторінку

Однодворець Лариса Валентинівна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: професор

Посада: заступник завідувача кафедри ЕЗПФ, д.ф.-м.н., професор

Робоче місце: Ц-325

E-mail: larysa.odnodvorets@gmail.com

Список публікацій

ОСВІТА:

1995 – 1996:   Аспірантура при кафедрі прикладної фізики Сумського державного університету, Україна;

1993 – 1995:   Аспірантура при кафедрі фізики Сумського державного педагогічного інституту, Україна;

1992 – 1993:   Стажист-дослідник, кафедра фізики, Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка, Україна;

1987 – 1992:   Фізико-математичний факультет, спеціальність “Фізика і математика“, Сумський державний педагогічний інститут, Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ ТА ЗВАННЯ:

2017: Присвоєне вчене зання професора кафедри прикладної фізики

2015: Доктор фiзико-математичних наук, спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем (Сумський державний університет, науковий консультант – проф. Проценко І.Ю.)

2006:   Присвоєне вчене звання доцента за кафедрою прикладної фізики (Сумський державний унiверситет, Україна);

1997: Кандидат фiзико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – Фізика твердого тіла (Сумський державний університет, науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.)

ДОСВІД РОБОТИ:

з 2016:   Професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна;

з 2006:   Заступник завідувача кафедри прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна;

з 2005:   Доцент кафедри прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна;

1997 – 2005:   Старший викладач кафедри прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2018  2020 рр.: Держбюджетна тема № 0118U003580 “Фазовий склад, електрофізичні та магніторезистивні властивості багатокомпонентних (високоентропійних) плівкових сплавів” МОН України.

2015 – 2017 рр.: Держбюджетна тема № 0115U000689 “Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів” МОН України.

2015 рік: Науковий проект №EL/16/2 «Процеси фотонної польової емісії з вістрів Si при низьких напругах»,  який фінансувався Німецьким науковим фондом (DFG)  і Центром нових інноваційних матеріалів (CINEMA) м.Майнц, Німеччина.

2012 – 2014 рр.: Держбюджетна тема № 0112U001381 “Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів” МОН України.

2012 – 2014 рр.: “Фазові перетворення, дифузійні процеси і магніторезистивні властивості мультишарів на основі Fe і Pd, Pt або Ag. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Університетом Барода (м. Вадодара, Індія), №М/47-2012.

2011 – 2012 рр.: Держбюджетна тема № 0111U006336 “Електрофізичні властивості багатокомпонентних плівок на основі Fe і Pd, Ag, Au та Ge” МОН України.

2009 – 2011 рр.: Держбюджетна тема № 01090U001387 “Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів” МОН України.

2009 – 2010 рр.:Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом фізики Університету ім.Й.Гутенберга (м. Майнц, Німеччина). №М/178-2009.

2008 – 2010 рр.:Електрофізичні властивості (температурний коефіцієнт опору і тензочутливість) багатошарових плівкових систем Cr/Fe і Gd/Fe”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Університетом Барода (м. Вадодара, Індія), №М/344-2008.

2008 – 2009 рр.Формування кристалічної структури і фізичних властивостей багатошарових плівкових систем із спін-залежним розсіюванням електронів”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ  і   Інститутом фізики   САН (м. Братислава, Словаччина), №М/38-2008.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

з 1997:   “Сучасні напрями електроніки”, “Методика викладання фізики і загально-технічних дисциплін в середніх навчальних закладах”, “Основи оптоелектроніки”, “Основи мікроелектроніки”, “Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки”, “Методичні засади викладання електроніки у вищих навчальних закладах”, “Контрольно-вимірювальні прилади”, “Матеріали мікро- і наноелектроніки”

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2019: Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

2015 – 2016: Переможець конкурсів «Педагогічні інновації» Сумського державного університету в номінації  «Інновації  в організації  студентської  наукової діяльності»: Диплом ІІ ступеня (2016 р.), Диплом ІІІ ступеня (2015 р.)

2011:  Грамота Сумської обласної державної адміністрації Управління освіти і науки

2005:   Почесна Грамота Сумського державного університету за успішну і бездоганну роботу в організації навчального процесу

1998:   Грамота Президії Академії Наук України за цикл робіт “Кристалічна структура та електрофізичні властивості багатошарових плівок на основі перехідних d-металів

1997 – 1998:   Стипендіат Кабінету Міністрів України

1996:   Соросівський аспірант.

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ:

[1]  Ткач О.П. (спеціальність “01.04.07 – Фізика твердого тіла”) – 2011 р.

[2]  Бурик І.П. (спеціальність “01.04.07 – Фізика твердого тіла”) – 2012 р.

[3]  Пилипенко О.В. (спеціальність “01.04.07 – Фізика твердого тіла”) – 2019 р.

Керівник призерів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузях «Фізика» і «Приладобудування»: Чернов С.В. (2009 р.), Грищук О.С.(2011 р.), Удод Ю.С. (2012 р.), Шумакова М.О.(2013 – 2016 рр.)

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Голова ради трудового колективу факультету ЕлІТ; відповідальний редактор “Журналу нано- та електронної фізики“(фахове видання категорії А, Scopus);  член спецради Д 55.051.02 за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем; відповідальна за проведення практики студентів на денному відділенні.