Обрати сторінку

Шумакова Наталія Іванівна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: Доцент

Посада: к.ф.-м.н., доцент

Робоче місце: Ц-325

E-mail: nshumakova@ukr.net

Список публікацій

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Структурно-фазові перетворення та дифузійні процеси у плівкових матеріалах і покриттях

ОСВІТА:

1989 – 1994:   Природничий факультет, спеціальність “Хімія і біологія“, Сумський державний педагогічний інститут;

1998 – 2000:   Аспірантура при кафедрі прикладної фізики Сумського державного унiверситету.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2001:   Кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть “01.04.07 – Фізика твердого тіла” (Сумський державний університет, Україна);

ДОСВІД РОБОТИ:

2005:   Доцент кафедри прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна;

2001:   Старший викладач кафедри прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

1997 – 1999:   Держбюджетна тема №197U016610 “Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів” Міністерства освіти і науки України.

2000 – 2002:   Держбюджетна тема №0100U003219 “Дифузійні процеси у багатошарових системах плівка/плівка і плівка/масивний матеріал” Міністерства освіти і науки України.

2003 – 2005:   Держбюджетна тема №0103U000773 “Вплив статичної деформації і температури на електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем” Міністерства освіти і науки України.

2006 – 2008:   Держбюджетна тема № 01060U01942 “Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем” Міністерства освіти і науки України.

2009 – 2011:   Держбюджетна тема № 01090U001387 “Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів” Міністерства освіти і науки України.

2004 – 2005:   “Дифузійні процеси і транспортні властивості мультишарів і тонких плівок”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом ядерної фізики ПАН (м. Краків, Польща), №М/18-2004.

2006 – 2007:   “Дифузійні процеси і стабільність інтерфейсів в металевих багатошарових системах”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом фізики САН (м. Братислава, Словаччина), №М/148-2006.

2008 – 2010:   “Електрофізичні властивості (температурний коефіцієнт опору і тензочутливість) багатошарових плівкових систем Cr/Fe і Gd/Fe”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Університетом Барода (м. Вадодара, Індія), №М/344-2008.

2008 – 2009:   “Формування кристалічної структури і фізичних властивостей багатошарових плівкових систем із спін-залежним розсіюванням електронів”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом фізики САН (м. Братислава, Словаччина), №М/38-2008.

2009 – 2010:   “Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом фізики Університету ім..Й.Гутенберга (м. Майнц, Німеччина), №М/178-2009.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

Курси лекцій (з 2003):   «Фізика твердого тіла», «Технологія тонких плівок», «Датчики неелектричних величин», «Основи матеріалознавства наноелектроніки», «Технологічні основи нанотехнологій», “Наноматеріали і нанотехнології в електроніці”