Обрати сторінку
Чешко І.В.

Чешко Ірина Володимирівна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: Доцент

Посада: к.ф.-м.н., доцент

Робоче місце: Ц-129

E-mail: cheshko.iryna@gmail.com

Список публікацій

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Фізичні властивості спін-вентильних структур на основі металевих плівок та наночастинок

ОСВІТА:

1989 – 1999: ЗОШ І–ІІІ ст. №18, м. Суми, Україна;

1999 – 2004: Інженер електронної техніки, Кафедра прикладної фізики, Факультет фізико-технічний, Сумський державний Університет, м. Суми, Україна;

2004 – 2008: Аспірантура за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем, Кафедра прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний Університет, м. Суми, Україна.

2015 – 2018: Докторантура за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем, кафедра прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний Університет, м. Суми, Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2004: Магістр, спеціальність Електронні прилади та пристрої(Сумський державний університет, Україна).

2009: Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність “01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем” (Сумський державний університет, Україна).

ДОСВІД РОБОТИ:

2008 – 2013: асистент кафедри прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна.

2013 – 2014: старший викладач кафедри прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна.

2014- т.ч.: доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

З 2009 р. викладає дисципліни «Сучасні напрямки електроніки» ( 16 лекц. год.) та «Вступ до спеціальності» (16 лекц. год), а з 2013 р. «Фізичні основи електроніки» (20 лекц. год).

З 2008 р. проводить лабораторні практикуми з дисциплін «Прилади та методи плівкових матеріалів» та «Персональний комп’ютер».

З 2009 р. щорічно курує науково-дослідною роботою магістрантів та бакалаврів.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2003 – 2005: держбюджетна тема №0103U000773 Вплив статичної деформації і температури на електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем (виконавець);

2006 – 2007:   спільний проект науково-технічного співробітництва між Сумським державним університетом та Інститутом фізики САН (м. Братислава, Словаччина) №М/148-2006 Дифузійні процеси і стабільність інтерфейсів у металевих багатошарових системах (виконавець);

2006 – 2008: держбюджетна тема №0106U001942 Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем“(виконавець);

2008 – 2009: спільний проект науково-технічного співробітництва між Сумським державним університетом та Інститутом фізики САН (м. Братислава, Словаччина) №М/38-2008 Формування кристалічної структури і фізичних властивостей багатошарових плівкових систем із спін-залежним розсіюванням електронів (виконавець);

2009: спільний проект науково-технічного співробітництва між Сумським державним університетом та Інститутом фізики Університету Майнц ім. Й. Гутенберга (м.Майнц, Німеччина) №М/178-2009 Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd(відповідальний виконавець).

2009 – 2011: держбюджетна тема № 0109U001387 Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів(виконавець);

2012 – 2015: держбюджетна тема №0112U001381 «Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів»;

2016 – 2017: держбюджетна тема №0116U002623 «Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентильних структур на основі плівок Fe, Co та Ag, Au, Cu і магнітних наночастинок» (відповідальний виконавець);

2017 – 2020: держбюджетна тема №0017U003925 «Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів зв’язку в компонентах гнучкої сенсорної електроніки» (науковий керівник).

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2003: Третє призове місце на всеукраїнській олімпіаді для студентів з напрямку “Електроніка“;

2003: Стипендія Голови Сумської обласної адміністрації для студентів;

2009 – 2011: Стипендія Кабінету Міністрів України.

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

2013 – 2016: аспірант Костенко М.В. (спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла);

2015 – 2018: аспірант Логвинов А.М. (спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем).

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Наукові стажування:

2007-2008 (12 місяців): Інститут фізики Словацької Академії Наук (м. Братислава, Словаччина) за підтримки Словацької національної стипендіальної програми SAIА та Міністерства освіти Словацької республіки;

2014 (1 місяць): Університет Лотарингії (м. Нансі, Франція) за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Керівник студентів-переможців Всеукраїнських конкурсів наукових робіт:

2013-2014: Нагорний С.С., Гребинаха В.І. з напряму «Приладобудування» – ІІ місце;

2014-2015 Логвинов А.М. з напряму «Електроніка» – ІІІ місце;

2015-2016: Коломієць І.С. з напряму «Електроніка» – ІІ місце;

2016-2017: Коваленко О.В. з напряму «Електроніка» –  І місце.

Виконання обов’язків:

2012, 2014: куратор академічної групи;

2012-2014: секретар Галузевої конкурсної комісії та організатора науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Приладобудування» на базі Сумського державного університету;

2013-2017: голова секції «Матеріалознавство мікро- і наноелектроніки» науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка» факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету.

2014-т.ч.: вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д55.051.02 Сумського державного університету.