Запрошуємо до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Фізика та астрономія»

 

 

 

Згідно наказу МОН України № 1364 від 10.10.2017 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» Сумський державний університет призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Фізика та астрономія».

 

Передбачається робота секцій за трьома науковими напрямами:

 

  1. Експериментальна фізика.
  2. Теоретична фізика та астрономія.
  3. Методика викладання фізики.

 

Для участі у конкурсі необхідно до 15 лютого 2018 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» (наказ МОН України № 605 від 18.04.2017). Мова підготовки робіт та всіх супровідних документів – українська.

На конкурс подаються не більше трьох наукових робіт за тематикою кожної секції  від кожного закладу вищої освіти.

Електронні версії робіт обов’язково необхідно направити на електронну адресу  i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua

Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 28-30 березня 2018 року окремо по кожній секції. Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є претендент у переможці.

 

Роботи приймаються за адресою:
40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2
Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,
напрям «Фізика та астрономія».
Контактний телефон: (050) 407-17-41
Е-mаіl: i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua