Обрати сторінку

Освітня програма

Спеціальність 171 Електроніка

Освітня програма Електронні інформаційні системи

Освітній ступінь: бакалавр

Загальна освіта в області електроніки, електронних пристроїв та систем. Програма базується на відомих науково-технічних результатах електронної інженерії із урахуванням сьогоднішніх підходів до побудови елементної бази, електронних пристроїв та систем з поглибленим розумінням системотехнічних та інформаційних основ їх побудови, орієнтує на актуальні спеціалізації – мобільні та промислові інформаційні системи, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: електроніка, комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Ключові слова: електроніка, інформаційні системи, системи управління та автоматизації, комп’ютерна техніка

З профілем освітньої програми Електронні інформаційні системи можна ознайомитися за посиланням.

Шукайте нас в instagram:  electronics.171.forever,  physics_is_cool_69, https://www.facebook.com/physics.is.cool.69

Освітній ступінь: магістр

Освітньо-професійна програма Електронні інформаційні системи. Акцент на побудову та програмування сучасних електронних мікро- і наноприладів, експлуатацію електронного обладнання і сенсорних систем, інструментах наукових та інженерних досліджень з використанням сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій.

Програма базується на загальновідомих наукових положеннях із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку електроніки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці (загальна, теоретична та прикладна).

Ключові слова: електроніка, сенсор, наноматеріали, комп’ютерні технології.

Освітньо-наукова програма Електронні інформаційні системи. Програма спрямована на здобуття студентами поглиблених теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій в області електронної техніки, наноматеріалознавства, комп’ютерних технологій . Підготовка магістрів заснована на фундаментальних принципах побудови і функціонування сучасних електронних та сенсорних систем, комп’ютерних та інформаційних технологіях, інструментах інженерних і наукових досліджень.

Магістр з електроніки має право на освоєння програм доктора філософії з електроніки, міждисциплінарних програм, близьких до електроніки: прикладна фізика та наноматеріали; фізика та астрономія; інформатика; комп’ютерна інженерія; приладобудування та інші.

Шукайте нас в instagram:  electronics.171.forever,  physics_is_cool_69, https://www.facebook.com/physics.is.cool.69

Спеціальність 014.08 Середня освіта. Фізика

Освітня програма Фізика

Освітній ступінь: бакалавр

Програма Середня освіта. Фізика базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану фізики, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: фізика (загальна, теоретична та прикладна), інформатика, методика викладання.

Можливість навчатися за другого рівня освіти з фізики,  міждисциплінарними програмами, що близькі до фізики (прикладна фізика, астрономія), програмами в інженерії (електроніка) та в інформатиці.

Шукайте нас в instagram:  electronics.171.forever,  physics_is_cool_69, https://www.facebook.com/physics.is.cool.69