Обрати сторінку

Нині відбувається накопичення і теоретичне осмислення експериме – нтальних результатів та пошук нових підходів до створення конструкцій – них наноматеріалів .  В основу цих підходів ставиться завдання створення масивних об ’ єктів .  З чого виходить ,  що такі матеріали мають бути побу – довані за типом полікристалічних ,  багатофазних або композиційних сис – тем зі збереженням у наноструктурному стані утворюючих морфологіч – них елементів.  Останні ,  на відміну від морфологічних мікроелементів ,  мають ,  передусім ,  особливу структуру.

Презентації до лекцій: