Обрати сторінку

Колектив кафедри ЕЗПФ щиро вітає Івана Юхимовича ПРОЦЕНКА, завідувача кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики (1995 – 2023 рр.), доктора фізико-математичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного професора Сумського державного університету з ЮВІЛЕЄМ!   ЩИРО БАЖАЄМО ІВАНУ ЮХИМОВИЧУ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я, БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА НОВИХ НАУКОВИХ ЗВЕРШЕНЬ!

       Проценко І.Ю. трудову діяльність в університеті розпочав у 1993 році. З 1995 р. працював на посаді завідувача кафедри прикладної фізики, а з 2017 р. по 2023 р. – завідувачем кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету. З вересня 2023 року –  на посаді провідного наукового співробітника кафедри ЕЗПФ і за сумісництвом – на посаді професора кафедри.

Проценко Іван Юхимович – відомий фахівець в галузі матеріалознавства мікро- і наноелектроніки, який із своїми учнями отримав цілий ряд принципово нових результатів стосовно електрофізичних і магніторезистивних властивостей багатошарових і багатокомпонентних нанорозмірних плівкових матеріалів. Це дало можливість підготувати 20 кандидатів і 4 доктори фізико-математичних наук. Під його керівництвом успішно виконано 7 міжнародних грантів із науковцями Польщі, Словаччини, Індії та Німеччини; 10 науково-дослідних робіт держбюджетної тематики. У Вашому науковому доробку 100 наукових робіт, які обліковуються базами даних Scopus та (або) Web of Science (індекс Гірша h=14), 7 навчальних посібників та підручник.

З 2009 по 2022 рр. – головний редактор наукового видання «Journal of Nano- and Electronic Physics» Сумського державного університету, який є фаховим виданням України категорії А і обліковується наукометричною базою даних «Scopus»; член редколегій журналів «Problems of Atomic Science and Technology» (ННЦ ХФТІ, м. Харків) та «Physics and Chemistry Solid State» (Прикарпатський національний університет, м. Івано-Франківськ), «Journal of Electrical Engineering» (США). 

З 1997 до березня 2011 року – голова, з квітня 2011 року – член спецiалiзованої вченої ради Д 55.051.02 при Сумському державному університеті. З 2021 року – голова апробаційної ради докторів філософії за спеціальністю 105 – Прикладна фізика та наноматеріали.

Порядність, чесність, принциповість, високий рівень моральних якостей і загальної культури складають основу авторитету серед колег, учнів, аспірантів і студентів.

Проценко І.Ю. нагороджений Знаком «За наукові досягнення» МОН України (2009 рік), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України та відзнакою Прем’єр-міністра України (2018 рік) за сумлінну працю і значний внесок у розвиток науки, медаллю Національної академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.» (2023 рік) за значні досягнення в галузі педагогічної науки та особистий внесок у розвиток української освіти. Має почесні звання «Відмінник освіти України» (1982 рік) і «Заслужений діяч науки й техніки України» (2004 р.). З 2014 року є почесним професором Сумського державного університету. До вагомих відзнак належить також публікація матеріалу про нього у престижному виданні «Науковці України. Еліта держави».