Обрати сторінку

24 грудня 2021 року о 14-00 для аспірантів спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали в рамках навчальної дисципліни «Сучасні експериментальні методи дослідження властивостей матеріалів в прикладній фізиці та наноматеріалознавстві» відбувалась тематична лекція на тему: «Сучасні методи рентгеноструктурного аналізу наноматеріалів» (доповідач – завідувач відділом біофізики та мас-спектрометрії Інституту прикладної фізики НАНУ, к.ф.-м.н., с.н.с. Сергій Миколайович ДАНИЛЬЧЕНКО). Лектор ознайомив майбутніх докторів філософії з методами: Брегга-Брентано, тета-2 тета, малокутової і гострофокусної рентгенографії.