Обрати сторінку

Список праць по д/б темі «Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентильних структур на основі плівок Fe, Co та  Ag, Au, Cu і магнітних наночастинок»

Статті за тематикою НДР

1. Shkurdoda Y.O. , Chornous A.M. , Shabelnyk Y.M.  The influence of the concentration of components in magnetic layers on the magnetoresistive properties of three-layer film systems based on FexNi1−x and Cu //  Magn. Magn. Mater. – 2017. – V. 443. – P. 190-194 (Переглянути).

2.Chornous A.M., Shkurdoda Y.O., Shabelnyk Y.M. Influence of the surface morphology on the magnetoresistance of ultrathin films of ferromagnetic metals and their alloys // Eur. Phys. J. Plus. – 2017. – Vol. 132. – 58 (Переглянути)(Скачати).

3. Lytvynenko Ia.M., Fedchenko O.V., Demydenko M.H., Pazukha I.M., Odnodvorets L.V., Protsenko S.I. Thermal stability of magnetic characteristics of Co/Ag/Fe and Co/Ag/Fe20Ni80 spin-valve structures // Vacuum. – 2017. – V.1 – P. 169-173 (Переглянути).

4. Shkurdoda Y.O., Pazukha I.M., Chornous, A.M. Peculiarity of magnetoresistance of discontinuous ferromagnetic thin films // Int. J. Miner. Metall. Mater. – 2017. – V. 24, № 12. – P. 1459-1463 (Переглянути).

5. Vorobiov S.I., Shabelnyk Т.М., Pazukha I.M., Chornous A.M. Effect of Separated Layer Thickness on Magnetoresistance and Magnetic Properties of Co/Dy/Co and Ni/Dy/Ni Film Systems // Int. J. Modern Phys. B. – 2017. – V. 31. – P. 1750275 (Переглянути).

6. Chornous A.M., Shkurdoda Y.O., Loboda V.B. Temperature effect on magnetoresistive properties of Fe and Co island films // Ukr. J. Phys. – 2017. – Vol. 62, №5. – P. 441-447 (Переглянути) (Скачати).

7. O. Shkurdoda. The influence of structural and phase state on the magnetoresistive properties of film systems based on FexNi100 – x and Cu // J. Nano- Electron. Phys. – 2017. – V. 9, No 4. – P. 04008 (Скачати).

8. Shkurdoda Yu.O., Pazukha I.M., Bosenko V.S., Chornous A.M., Loboda V.B. Magnetic Properties of Thin Film Systems Based on FexNi100-x and Cu // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP). – Zatoka: SSU, 2017. – Part 2 – P. 02NTF10 (Scopus, без IF).

Публікації у матеріалах конференцій

1. Shkurdoda Yu.O., Basov A.G., Shabelnyk Yu.M., Chornous A.M., Drozdenko A.A., Kharchenko A.P., Dekhtyaruk L.V. Anisotropic Gigant Magnetoresistive Effect in a Magnetically Ordered Three-layer Film // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP). – Zatoka: SSU, 2017. – Part 2. – P. 02MFPM05 (Scopus, без IF).

2. Dekhtyaruk L.V., Kharchenko P., Shkurdoda Yu.O., Chornous A.M., Shabelnyk Yu.M. Calculation of Spin Polarized Transport Parameters in «Simetric» GMR Structures of Co/Cu/Co Type // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties (NAP). – Zatoka: SSU, 2017. – Part 2. – P. 02MFPM04 (Scopus, без IF).

3. Костюк Д.М. на тему «Фізичні властивості магнітних наночастинок у провідній матриці».  : дис. … кандидата фіз.- мат. наук : 01.04.01 / Костюк Дмитро Миколайович. – Суми, 2017. – 152 с.

4. Логвинов А.М., Крекшин Д.М., Чешко І.В. Електрофізичні властивості тонких плівок на основі Ru. // Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції (ФЕЕ-2017)». – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 98.

5. Логвинов А.М., Распутько Ю.В., Чешко І.В. Структура і фазовий склад нанокристалічних плівок Ru // Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка: матеріали та програма науково-технічної конференції (ФЕЕ-2017)». – Суми: Сумський державний університет, 2017. – С. 97.

6. Крекшин Д.М., Логвинов А.М., Чешко І.В., Проценко С.І. Структурні характеристики нанокластерів графеноподібного MoS2 //Тези доповідей міжнародної конференції студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики Еврика-2017. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. D10.

7. Lohvynov A.M., Cheshko I.V., Protsenko S.I., Kovalenko O.V., Krekshyn D.M. The structure and phase composition of nanocrystalline Ru films // Abstract book International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO-2017). – Kyiv: SME Burlaka, 2017. – С. 20.

8. Kostiuk D.M., Cheshko I.V., Protsenko S.I. Functional Elements Formation Based on the Ordered Arrays of Magnetic Nanopaticles // Materials XVI international conference on physics and technology of thin films and nanosystems. – Ivano-Frankovsk: Vasyl Stefanyk PNU. – 2017. – P. 84.

9. Логвинов А.М., Пазуха І.М., Чешко І.В., Проценко С.І. Енергонезалежні системи зберігання інформації на основі металевих спін-клапанів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні проблеми та інновації». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ – С. 250.

10. Овруцький А.С., Пазуха І.М. Особливості розмірної залежності інтегрального коефіцієнта поздовжньої тензочутливості плівок сплаву Ni80F20 // Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка». – Суми: Сумcький державний університет, 2017. – С. 117.

11. Колоскова О.А., Бездідько О.В., Однодворець Л.В., Проценко С.І. Термічна стабільність магнітних характеристик спін-вентильних систем NiхFe1-х/Ag/Co // Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка». – Суми: Сумcький державний університет, 2017. – С. 119 – 120.

12. Koloskova O.A., Pazukha I.M., Odnodvorets L.V., Protsenko S.I. Effect of annealing on the phase state and magnetoresistive properties of Co/Ag/Ni0,8Fe0,2 pseudo spin-valve // XVI Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. – 2017. – Івано-Франківськ: ПрНУ імені Василя Стефаника. – С. 285.

13. Koloskova O.A., Pazukha I.M., Protsenko S.I. Structural and magnetoresistive properties of Co/Ag/Py pseudo spin-valve // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”. – Chernivtsi: SME “Burlaka”, 2017. – P.86.

14. Odnodvorets K.S., Shylyarenko D.O., Pazukha I.M. Magnetoresistive properties of granular nanostructures based on permalloy and silver // Proceedings of the XIII International conference “Electronics and applied physics”. – Kyiv: Taras Shevchenko National University, 2017. – P. 58-59.

15. Салтиков Д.І., Шкурдода Ю.О. Влив товщини прошарку на польові залежності наносистем Co/Cu/FexNi100-x // Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка». – Суми: Сумcький державний університет, 2017. – С. 100.

16. Шкурдода Ю.О., Шуляренко Д.О. Особливості польових залежностей магнітоопору в тришарових плівках FexNi100-x/Cu/FexNi100-x/П // Матеріали науково-технічної конференції «Фізика, електроніка, електротехніка». – Суми: Сумcький державний університет, 2017. – С. 101.

17. Shkurdoda Yu.O., Chornous A.M., Saltykov D.I., Shuliarenko D.O. Effect of Ni concentration in soft magnetic layer on isotropic magnetoresistace of three-layer Co/Co/FexNi100-x films // XVI Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. – 2017. – Івано-Франківськ: ПрНУ імені Василя Стефаника. – С. 308.