Обрати сторінку

У цьому році проведено черговий конкурс на гранти Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Сумського державного університету (далі – НТСА). На конкурс було подано 34 проекти від представників всіх інститутів і факультетів. Конкурсна комісія відповідно до діючого положення про гранти НТСА організувала незалежну експертизу запитів та рекомендувала до фінансування у 2018 році 14 проектів за трьома категоріями: 5 проектів, які будуть виконуватись лише студентами; 5 проектів, які будуть виконуватись студентами й аспірантами; 4 проекти, які будуть виконуватись молодими вченими, аспірантами і студентами.

Фінансування отримають 7 проектів, підготовлених представниками факультету електроніки та інформаційних технологій, 4 – медичного інституту, 1 – факультету технічних систем та енергоефективних технологій, 1 – факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, 1 – навчально-наукового інституту права.

Основні результати мають практичну цінність для розвитку матеріально-технічної бази досліджень аспірантів та студентів, створення лабораторних стендів для проведення занять, створення дослідних зразків обладнання, розробки методик досліджень тощо.

Вітаємо аспіранта кафедри ЕЗПФ Шумакову Марину Олегівну та доцента кафедри ЕЗПФ Ткач Олену Петрівну з отриманням фінансування грантів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ.

Рішення конкурсної комісії затверджено наказом ректора №0565-І від 11.12.17 р., яким також затверджено кошториси проектів на загальну суму 180 тис. грн.