Робота конференції планується за такими напрямами:
• Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної медицини.
• Біофізика та харчові технології.
• Держава і право.
• Математика. Математична фізика. Комп’ютерні науки.
• Нанотехнології. Тонкі плівки. Матеріалознавство.
• Оптика. Електроніка. Інформаційні технології.
• Суспільство. Економіка. Управління.
• Сучасні медіатехнології.
• Сучасні технології промислового виробництва.
• Технічна фізика. Транспорт. Енергетика.
• Фізика Всесвіту. Ядерна фізика.
• Філологія у сучасному суспільстві.
• Хімія сучасності.