Обрати сторінку

Перше інформаційне повідомлення

Конкурс студентських наукових робіт 2019-2020 н.р.

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

зі спеціальності «Фізика та астрономія» 2019-2020 навчальний рік

Згідно наказу МОН України № 1271 від 04.10 2019 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» Сумський державний університет призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізика та астрономія».

Для участі у конкурсі необхідно до 15 лютого 2020 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році» (наказ МОН України № 605 від 18.04.2017).

Мова підготовки робіт та всіх супровідних документів – українська.

На конкурс подаються не більше трьох наукових робіт від кожного закладу вищої освіти.

Роботи приймаються за трьома науковими напрямами:

  1. Експериментальна фізика.
  2. Теоретична фізика та астрономія.
  3. Методика навчання фізики.

Електронну версію робіт необхідно надіслати на електронну скриньку секретаря комісії Пазухи І.М.: i.pazuha@aph.sumdu.edu.ua.

Студенти, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 08-10 квітня 2020 року. Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є претендент у переможці.

Роботи приймаються за адресою:

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2
Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,
спеціальність «Фізика та астрономія».
Контактний телефон: (050) 407-17-41