Обрати сторінку

На кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики в рамках програми “Магнетизм для України – 2022” у листопаді 2022 р. почалася реалізація трьох колективних проектів та одного індивідуального. Протягом року науковці кафедри під керівництвом д.ф.-м.н., проф. Станіслава ДЕНИСОВА, д.ф.-м.н., проф. Ігоря ШПЕТНОГО, а також к.ф.-м.н., доц. Юрія ШАБЕЛЬНИКА будуть проводити дослідження, що пов’язані з:
– вивченням спрямованого транспорту феромагнітних наночастинок, які можна буде використати для адресної доставки ліків в градієнтних магнітних полях;
– дослідженням впливу магнітного поля на морфологію і структурні характеристики тонкоплівкового гранульованих магнітних структур, що використовуються як функціональні елементи в приладах спінтроніки;
–  дослідженням магнітних і магнітотранспортних властивостей термостабільних наноструктур спін-клапанного типу для застосування в сенсорах гнучкої електроніки.
Тематика індивідуального гранту к.ф.-м.н., доц. Ірини ПАЗУХИ, що фінансується в рамках цієї програми, присвячена дослідженню магнітотранспортних властивостей плівкових структур типу “метал-діелектрик”.
Участь у даній програмі дозволить науковим колективам працювати та розвивати наукові напрями кафедри ЕЗПФ. Подібні ініціативи зі сторони іноземних організацій є вкрай важливими на даний час для українських науковців, які залишилися працювати в Україні.

До відома:
Конкурс наукових проектів “Магнетизм для України – 2022” від Магнітного товариства Інституту інженерів електротехніки та електроніки (IEEE Magnetics Society) започаткований у цьому році за ініціативи ряду вчених-вихідців з України (проф. Андрія ЧУМАКА з Віденського університету (Австрія) та Валентина НОВОСАДА, д-ра наук, старшого наукового співробітника Аргонської національної лабораторії (США)) та почесної членкині ІЕЕЕ, професорки Сари МАЖЕТІЧ (Sara A. MAJETICH) з Університету Карнегі-Меллона (Пітсбург, штат Пенсильванія, США). У результаті було відібрано 22 наукові проекти, що протягом одного року будуть фінансуватися в розмірі від 2 000 доларів США (індивідуальні гранти) до 10 000 доларів США (колективні проекти). Загалом, підтримано дослідження 70-ти вчених із ЗВО та наукових установ Сум, Києва, Харкова, Дніпра і Дрогобича, Зокрема, фінансову підтримку отримають науковці Сумського державного університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України, Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України тощо. Куратором цього проекту в Україні виступила менеджерка партнерських програм Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) Олена ТАБЕРКО.