Обрати сторінку

11-го лютого аспіранти спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали Нікіта ПЕТРЕНКО та Марія КУМЕДА розпочали Міжнародну академічну мобільність за програмою Erasmus+ в Університеті ім. Олександра Дубчека, м. Тренчин, Словацька Республіка.Протягом 2 місяців аспіранти кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики та кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії будуть працювати в наукових лабораторіях факультету промислових технологій в м. Пухів. В рамках дисертаційних робіт Нікіта ПЕТРЕНКО буде займатись вивченням структури ферромагнітних матеріалів та магнітньої динаміки під дією зовнішнього магнітнього поля та симуляції цих процесів з допомогою програмного комплексу Ansys, а Марія КУМЕДА – проводити дослідження структури і морфології композитних матеріалів на основі гідроксиапатиту та біополімерів для потенційного застосування у ортопедії, стоматології, нейрохірургії і регенеративній медицині. Планується дослідити поверхню матеріалів та якісний склад синтезованих зразків методом атомно-силової та скануючої мікроскопії (АСМ).