Обрати сторінку

Перше інформаційне повідомлення

II тур Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізика та астрономія»

 

Згідно наказу МОН України № 1010 від 18.09.2018 року «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» Сумський державний університет призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізика та астрономія».

Для участі у конкурсі необхідно до 10 лютого 2019 року (за поштовим штемпелем) надіслати наукові студентські роботи, які відповідають вимогам, визначеним Положенням «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році». Мова підготовки робіт та всіх супровідних документів – українська.

Електронну версію роботи обов’язково необхідно надіслати на електронну скриньку секретаря комісії – Пазухи Ірини Михайлівни: i.pazuha@aph.sumdu.edu.ua.

На конкурс подаються не більше трьох наукових робіт від кожного закладу вищої освіти.

Студенти вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, будуть запрошені особисто для участі у підсумковій науково-практичній конференції, яка відбудеться 27-29 березня 2019 року. Усі витрати, пов’язані з участю у Всеукраїнській науково-практичній конференції, бере на себе заклад вищої освіти, представником якого є претендент у переможці.

 

Роботи приймаються за адресою:

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,

спеціальність «Фізика та астрономія».

Контактний телефон секретаря комісії Пазухи Ірини Михайлівни: (050) 407-17-41

Е-mаіl: i.pazuha@aph.sumdu.edu.ua