Обрати сторінку

Фізичні властивості плівкових матеріалів

Дисципліна «Фізичні властивості плівкових матеріалів» спрямована на вивчення основ фізичної електроніки, а також емісійної мікроскопії/ спектроскопіі, їх різних реалізацій і можливостей, що до досліджень поверхні/об’єму твердого тіла, в тому числі відновлення електронної структури з роздільною здатністю по спіну.

Задачі викладання дисципліни пов’язані з необхідністю отримання студентами знань з (i) емісійної електроніки стосовно нанооб’єктів та (ii) можливості спектромікроскопіі, мікроспектроскопіі, роздільні здатністі останніх по простору (латеральну), енергії і спину та інше. Це важливо для досліджень наноматеріалов, розробки технологій формування елементів нано- оптоелектроніки та спінтронікі.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни магістранти повинні знати специфіку електрон-фононної взаємодії в нанооб’єктах;  особливості розігріву електронного газу в наночастицях металів;  емісійні явища (випускання електронів і фотонів) наночастинками металів/ напівпровідників, різні способи збудження такої емісії;  принципи роботи датчиків фізичних величин, які базуються на двовимірних ансамблях металевих наночастинок.

Робоча програма з дисципліни “Фізичні властивості плівкових матеріалів”

Регламент з дисиципліни “Фізичні властивості плівкових матеріалів”