Обрати сторінку

Дисципліни спеціальності 171 Електроніка

Актуальна інформація розміщена на сторінках:

ОПП Електронні інформаційні системи (бакалавр)

ОПП Електронні інформаційні системи (магістр)

ОНП Електронні інформаційні системи (магістр)

Силабуси навчальних дисциплін

Використання програмних емуляторів в навчальному процесі

Електронна та іонна оптика

Електротехніка

Методичні та психологічні аспекти професійного саморозвитку

Оптичні інформаційні системи

Основи мікроелектроніки

Лазерні інформаційні системи та технології

Навчальний фізичний експеримент

Основи електронної мікроскопії

Практикум із розв’язування задач з фізики

Web-технології

Пристрої і мережі мобільного зв’язку

Методи дослідження матеріалів електроніки

Алгоритмічні мови програмування в комп’ютерних технологіях

Методичні та психологічні аспекти професійного саморозвитку

Методи мікроаналізу матеріалів електроніки

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування (ОПП)

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування (ОНП)

Програмування систем збору і аналізу даних

Програмування електронних систем обробки даних

Візуальні мови програмування

Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів

Методичне забезпечення освітнього процесу

Бакалавр

Вступ до спеціальності

 Інформатика

Фізика

Фізика (для іноземних студентів)

Фізичні основи електроніки

Технологічні основи електроніки

Функціональна електроніка

Контрольно-вимірювальні прилади

Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки

Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів

Інформаційні технології

Індикаторні і сенсорні системи відображення інформації

Наноматеріали і нанотехнології в електроніці

Комп’ютерні технології для візуального контролю та управління експериментом

Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів електроніки

Сучасні проблеми електроніки

Основи вакуумних і пучкових технологій

Магніто-неоднорідниі матеріали електронної техніки

Основи комп’ютерного дизайну

Електронна та іонна оптика

Технологія тонких плівок

Електронно-променеві прилади та пристрої

Датчики неелектричних величин

Практика виробнича 

Практика переддипломна

Кваліфікаційна робота бакалавра

Атестаційний державний кваліфікаційний екзамен

Методико-психологічні аспекти професійної діяльності

Основи інформатики та обчислювальної техніки (для іноземних громадян підготовчого відділення)

Візуальні мови програмування (Заочна та дистанційна форма навчання)

Властивості плівкових матеріалів

Алгоритмічні мови програмування в комп’ютерних технологіях

Програмування електронних систем обробки даних

Візуальні мови програмування

Компоненти скретч-програмування

Інформаційні та веб-технології

Основи волоконної та інтегральної оптики

Магістр

Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів

Організація наукової діяльності

Основи мікроелектроніки

Матеріали мікро- і наноелектроніки

Фізичні властивості плівкових матеріалів

Фізичні основи наноелектроніки та спінтроніки

Фізико-хімічні основи формування наноструктур і наноматеріалів

Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні

Дисципліна індивідуальної підготовки:Наукові аспекти розвитку інформаційних і нанотехнологій

Програмування систем збору і аналізу даних

Апаратно-програмні засоби для електронного приладобудування

Прилади і пристрої спінтроніки

Програми і регламенти передипломної та дипломної практики

Науково-дослідна робота магістрів

Кваліфікаційна робота магістра

Мікроелектронні сенсори

Матеріалознавство наноелектроніки

Теоретичні методи дослідження плівкових матеріалів

Професійні комунікації та інтелектуальна власність

Основи наукових досліджень

Інформаційно-цифрові технології в науковій та навчальній діяльності

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Спеціальність 171 Електроніка

За спеціальністю 171 Електроніка (ОР Бакалавр)

Сучасні проблеми електроніки

Голографія та оптичні процесори

Лазерні електронні системи та технології

Спеціальність 171 Електроніка. ОП Електронні інформаційні системи

 За освітньою програмою Електронні інформаційні системи (ОР Бакалавр)

Комп’ютерні технології в електроніці

Електронно-променеві прилади і системи

Електронна та іонна оптика

Основи комп’ютерного дизайну

Методи дослідження матеріалів електроніки

Комп’ютеризація демонстраційного експерименту

Основи Web-дизайну

Оптичні інформаційні системи

Основи електронної мікроскопії

Високоінформаційні методи мікроаналізу

За освітньою програмою Електронні інформаційні системи (ОР магістр)

Матеріалознавство наноелектроніки

Емісійна електроніка: фізичні процеси і застосування

Системи і мережі мобільного зв’язку

Системи зв’язку з рухомими об’єктами

Матеріали і компоненти мікроелектронних систем

Фізичні властивості систем феромагнітних наночастинок

Голографічні дизайн -системи

Функціональні матеріали і компоненти мікроелектроніки