Обрати сторінку

Абітурієнтам

Галузь знань: Освітня програма:

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

171 ЕЛЕКТРОНІКА

Електронні інформаційні системи

АКТУАЛЬНІСТЬ

Сучасний стан розвитку науки і техніки характеризується зростанням ролі електроніки в усіх сферах людської діяльності. За даними статистики, до 80 % від обсягу всієї світової промисловості займає саме електроніка. Скрізь ми стикаємося з електронними пристроями та системами, до яких належать: сенсори різного функціонального призначення; мікропроцесорні пристрої та системи керування об’єктами; пристрої зв’язку і телекомунікаційні системи; комп’ютерні системи загального і спеціального призначення. Об’єктом професійної діяльності спеціалістів спеціальності «Електроніка» (освітня програма «Електронні інформаційні системи») є сенсорні системи, Internet технології, системи комп’ютерного зору,  локальні і глобальні комп’ютерні мережі, пристрої та системи відображення інформації, волоконно-оптичні лінії зв’язку, системи комп’ютерної обробки результатів експериментальних досліджень, розробка нових матеріалів електронної техніки у вигляді гранульованих або високоентропійних плівкових сплавів, магніто-неоднорідних структур та вивчення їх властивостей.

ПІДГОТОВКА

У рамках освітньої програми «Електронні інформаційні системи» студенти  проходять фундаментальну підготовку з електронного мікроприладобування, спінтроніки і сенсорної техніки на основі наноматеріалів, що надає студентам глибоке розуміння принципів функціонування сучасних пристроїв – від мобільних телефонів і автомобільної електроніки до робототехнічних комплексів, комп’ютеризованих автоматичних ліній, волоконно-оптичних систем зв’язку та джерел живлення, включаючи зарядні пристрої смартфонів і ноутбуків.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Перевагами випускників освітньої програми «Електронні інформаційні системи» спеціальності «Електроніка» є універсальність їх професійної підготовки, що забезпечує працевлаштування в науково-дослідних установах та на промислових підприємствах, робота в яких пов’язана із застосуванням інформаційних систем, сучасними напрямами мікроприладобудування, сенсорної техніки, наноелектроніки і спінтроніки; навчальних закладах освіти (школи, професійні ліцеї, технікуми, вищі навчальні заклади освіти);  IT- компаніях (NetCracker, PortaOne, ПАТ «Укртелеком», MindK тощо),  комп’ютерних фірмах (CompService, Спектр-АС, ПрофТел), які займаються виробництвом, програмуванням, обслуговуванням і ремонтом комп’ютерної та сенсорної техніки; підприємствах приладобудування та енергетики (Shkoda Transportation, концерн «Nicmas», ПАТ «Сумиобленерго» та ін.), що займаються виробництвом та експлуатацією електронного обладнання, сенсорних і робототехнічних комплексів.

Після закінчення навчання магістри можуть отримати ступінь Доктора філософії та Доктора наук за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» в аспірантурі та докторантурі при кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики  або в аспірантурах іноземних закладів:  Інституті ядерної фізики Польської Академії наук (м. Краків), Інституті фізики (м. Братислава, Словаччина), Технічний університет (м. Люблін, Польща),  Карловому університеті (м. Прага, Чехія), Інституті фізики Університету ім. Й. Гуттенберга (м. Майнц, Німеччина) та Університеті Лорієн (м. Нансі, Франція).

Галузь знань: Освітня програма:

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Фізика

АКТУАЛЬНІСТЬ

Фізика є фундаментальною наукою, без вивчення якої неможливий розвиток будь-якого з технічних напрямків. Відкриття фізичних законів сприяло тому, що всі винаходи перебували в процесі постійного вдосконалення, націленого на створення нових, більш функціональних технічних засобів. Вивчаючи природні явища, різноманіття яких представлено навколишнім світом, людина прагнула підкорити їх, змусити служити собі на благо, що сприяло створенню продуктів рукотворної праці. Вчені-фізики прагнуть не тільки відкрити природні явища, а й систематизувати їх загальні властивості, прийти до досконалому розуміння навколишнього матерії. Законам фізики підпорядковані всі галузі сучасної науки, техніки та виробництва. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу зробило знання фізичних основ будь-якої технічної галузі найбільш затребуваними серед фахівців, так як область саме цих знань необхідна при конструюванні радіотехнічних та електронних засобів, у сфері як теоретичних, так і експериментальних досліджень, в розробці і промисловому виробництві інтегральних мікросхем, сенсорних систем, систем комп’ютерного зору, комп’ютерних мереж, волоконно-оптичних лінії зв’язку, приладів спінтроніки.

ПІДГОТОВКА

Студенти спеціальності «Середня освіта. Фізика» проходять фундаментальну і професійну  підготовку з фізики, інформатики, методики викладання фізики і комп’ютерних дисциплін, психології та педагогіки та одночасно, в процесі навчання отримують додаткові знання в галузі математики, електроніки, нанотехнологій. Обравши для себе дану спеціальність, студенти не тільки відкриють для себе цей безмежний захоплюючий світ природи, а й зможуть залишити свій слід у сучасній науці, займаючись науково-дослідною роботою.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Особливістю освітньої програми «Фізика» спеціальності «Середня освіта. Фізика» є універсальність професійної підготовки випускників, яка забезпечує працевлаштування на посадах як в Україні, та і за її межами: навчальних закладах освіти (вчителі шкіл, викладачі ліцеїв, технікумів та вищих навчальних закладів освіти; методисти міських та районних відділів освіти; директори навчальних закладів; керівники адміністративно-управлінського апарату закладів освіти);  науково-дослідних установах та промислових підприємствах (провідні наукові співробітники; завідуючі науково-дослідних установ та лабораторій, інженерні посади, пов’язані з розробкою і реалізацією програмних продуктів), робота в яких пов’язана із застосуванням інформаційних систем, сучасними напрямами мікроприладобудування, сенсорної техніки та наноелектроніки; IT- компаніях (NetCracker, PortaOne, ПАТ «Укртелеком», MindK тощо).

Випускники бакалавратури мають можливість пройти паралельне навчання в університетах Чехії і Польщі та стажування в Інституті ядерної фізики Польської Академії наук (м. Краків), Інституті фізики (м. Братислава, Словаччина), Університету ім. Й. Гуттенберга (м.Майнц, Німеччина) та Університеті Лорієн (м. Нансі, Франція).

Кафедра протягом багатьох років підтримує і розвиває плідні міжнародні зв’язки із науковцями різних установ:

Інститут ядерної фізики Польської Академії наук (м. Краків), Інститут фізики (м. Братислава, Словаччина), Університет у м. Любляна (Словенія), Університет Барода (м. Вадодара, Індія), Інститут фізики Університету ім. Й. Гуттенберга (м. Майнц, Німеччина) та Університет Лорієн (м. Нансі, Франція).

 • Персональний комп’ютер
 • Технологічні основи електроніки
 • Крос-платформові мови програмування
 • Технології WEB в сучасному  приладобудуванні
 • Технологічні основи наноелектроніки
 • Основи мікроелектроніки
 • Основи матеріалознавства нанотехнологій
 • Електронно-зондові прилади
 • Технологія тонких плівок
 • Основи вакумних і плазмових технологій
 • Датчики неелектричних величин
 • Візуальні мови програмування
 • Програмування систем збору і аналізу даних
 • Прилади і методи досліджень плівкових матеріалів
 • Комп’ютерні мережі та системи
 • Голографія та оптичні процесори
 • Спектральні електронні прилади
 • Мікроелектронні сенсори
 • Більш детальніше…

тел. (0542) 33-56-12

еmaili.protsenko@aph.sumdu.edu.ua