Спеціальність 171 “Електроніка”

 

освітня програма “Електронні інформаційні системи “

Семестрові навчальні плани

Бакалаври 2018/19 навчальний рік

Осінній семестр

Весняний семестр

Магістри (освітньо-наукова програма)

Осінній семестр

Весняний семестр

Магістри (освітньо-професійна програма)

Осінній семестр

Весняний семестр

Навчальні дисципліни

Бакалавр

  Вступ до спеціальності

  Інформатика

  Фізика

  Фізичні основи електроніки

  Технологічні основи електроніки

  Функціональна електроніка

  Контрольно-вимірювальні прилади

  Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки

  Інформаційні технології

  Індикаторні і сенсорні системи відображення інформації

  Наноматеріали і нанотехнології в електроніці

  Комп’ютерні технології для візуального контролю та управління експериментом

  Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів електроніки

  Сучасні проблеми електроніки

  Основи вакуумних і пучкових технологій

  Магніто-неоднорідниі матеріали електронної техніки

 Основи комп’ютерного дизайну

 Електронна та іонна оптика

 Технологія тонких плівок

 Електронно-променеві прилади та пристрої

 Датчики неелектричних величин

Практика виробнича

 Практика переддипломна

Кваліфікаційна робота бакалавра

 Атестаційний державний кваліфікаційний екзамен