Спеціальність 171 “Електроніка”

освітня програма “Електронні інформаційні системи “

Семестрові навчальні плани

Бакалаври 2018/19 навчальний рік

Осінній семестр

Весняний семестр

Магістри (освітньо-наукова програма)

Осінній семестр

Весняний семестр

Магістри (освітньо-професійна програма)

Осінній семестр

Весняний семестр

Навчальні дисципліни

Бакалавр

  Вступ до спеціальності

  Інформатика

  Фізика

  Фізика (для іноземних студентів)

  Фізика (Середня освіта)

  Фізичні основи електроніки

  Технологічні основи електроніки

  Функціональна електроніка

  Контрольно-вимірювальні прилади

  Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки

  Інформаційні технології

  Індикаторні і сенсорні системи відображення інформації

  Наноматеріали і нанотехнології в електроніці

  Комп’ютерні технології для візуального контролю та управління експериментом

  Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів електроніки

  Сучасні проблеми електроніки

  Основи вакуумних і пучкових технологій

  Магніто-неоднорідниі матеріали електронної техніки

 Основи комп’ютерного дизайну

 Електронна та іонна оптика

 Технологія тонких плівок

 Електронно-променеві прилади та пристрої

 Датчики неелектричних величин

Практика виробнича 

Практика переддипломна

Кваліфікаційна робота бакалавра

Атестаційний державний кваліфікаційний екзамен

Методико-психологічні аспекти професійної діяльності

Основы информатики и вычислительной техники (для иностранных граждан подготовительного отделения)

Візуальні мови програмування (Заочна та дистанційна форма навчання)

 

Магістр

Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів

Організаційно-технічний супровід кар’єри спеціаліста високотехнологічної індустрії

Організація наукової діяльності

Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів

Основи мікроелектроніки

Матеріали мікро- і наноелектроніки

Фізичні властивості плівкових матеріалів

Фізичні основи наноелектроніки та спінтроніки

Фізико-хімічні основи формування наноструктур і наноматеріалів

Наноматеріали і нанотехнології в приладобудуванні

Дисципліна індивідуальної підготовки:Наукові аспекти розвитку інформаційних і нанотехнологій

Програмування систем збору і аналізу даних

Апаратно-програмні засоби для електронного приладобудування

Прилади і пристрої спінтроніки

Програми і регламенти передипломної та дипломної практики

Науково-дослідна робота магістрів

Кваліфікаційна робота магістра

Мікроелектронні сенсори

Матеріалознавство наноелектроніки

Властивості плівкових матеріалів