Спеціальність 171 “Електроніка”

освітня програма “Комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці”

Семестрові навчальні плани

Бакалаври 2017/18 навчальний рік

Осінній семестр

Весняний семестр

Магістри (освітньо-наукова програма)

Осінній семестр

Весняний семестр

Магістри (освітньо-професійна програма)

Осінній семестр

Весняний семестр

Навчальні дисципліни

Бакалавр

Вступ до спеціальності

Інформатика

Фізика

Фізичні основи електроніки

Технологічні основи електроніки

Функціональна електроніка

Алгоритмічні мови програмування в комп’ютерних технологіях

Контрольно-вимірювальні прилади

Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки

Інформаційні технології

Індикаторні і сенсорні системи відображення інформації

Візуальні мови програмування

Програмування електронних систем обробки даних

Наноматеріали і нанотехнології в електроніці

Комп’ютерні технології для візуального контролю та управління експериментом

Прилади і методи дослідження плівкових матеріалів електроніки

Сучасні проблеми електроніки

Основи вакуумних і пучкових технологій

Магніто-неоднорідниі матеріали електронної техніки

Основи комп’ютерного дизайну

Електронна та іонна оптика

Технологія тонких плівок

Електронно-променеві прилади та пристрої

Датчики неелектричних величин

Практика виробнича

Практика переддипломна

Кваліфікаційна робота бакалавра

Атестаційний державний кваліфікаційний екзамен