Обрати сторінку

“Журнал нано- та електронної фізики СумДУ” займає перші місця у рейтингу Scimago Journal & Country Rank  серед українських журналів.

В оновленому рейтингу  бази даних Scimago Journal & Country Rank  журнал факультету електроніки та інформаційних технологій «Журнал нано- та електронної фізики» (jnep.sumdu.edu.ua) посідає першу та третю позицію серед українських наукових видань в галузях: Material Science http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=UA&area=2500 та Physics and Astronomy  http://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=UA&area=3100
Якщо проаналізувати особисті наукометричні показники журналу http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100210917&tip=sid&clean=0 то можна побачити, що основні  характеристики невпинно зростають із року в рік, що в першу чергу можна пояснити наполегливою працею редколегії журналу та зростання авторитету журналу серед наукової спільноти.
SCImago Journal & Country Rank є загальнодоступним порталом, який включає в себе журнали та наукові індикатори країн, розроблені з інформації, що міститься  в базі даних Scopus® ( Elsevier BV ). Ці показники можуть бути використані для оцінки та аналізу наукових областей порівняння рейтингу журналів, рейтингу країн тощо.
Дані рейтингу  SCImago Journal & Country Rank використовують в своїй роботі загальновідомі бази та рейтинги такі, як QS, Scopus та інші.

Журнал нано- та електронної фізики СумДУ

Журнал нано- та електронної фізики СумДУ

Журнал нано- та електронної фізики СумДУ

Журнал нано- та електронної фізики СумДУ