Обрати сторінку

ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ

Докторські дисертації

2021:

Шпетний Ігор Олександрович
спеціальність: 01.04.11 – магнетизм

Вплив структурно-фазового стану на магнітні, магніторезистивні, магнітооптичні та електрофізичні властивості гетерогенних наноструктурованих плівкових систем 

Науковий консультант – чл.-кор. НАПН України, проф. Горобець Ю.І.

2018:

Шкурдода Юрій Олексійович
спеціальність: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Електрофізичні і магніторезистивні властивості несиметричних та гранульованих систем в умовах протікання твердофазних реакцій

Науковий консультант – проф. Чорноус А.М.

2015:

Однодворець Лариса Валентинівна 

спеціальність: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Електрoфізичні і магнітoрезистивні властивoсті багатoшарoвих та гетерoгенних плівкoвих матеріалів сенсoрнoї техніки

Науковий консультант – проф. Проценко І.Ю.

2012:

Проценко Сергій Іванович 

спеціальність: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Фізичні процеси і властивості наноструктурованих плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів 

Науковий консультант – проф. Чорноус А.М.

2011:

Опанасюк Анатолій Сергійович 

спеціальність: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок сполук А2В6 і гетеропереходів на їх основі 

Науковий консультант – проф. Проценко І.Ю.

2008:

Дехтярук Леонід Васильович 

спеціальність: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Електронні транспортні ефекти у багатошарових плівкових системах 

Науковий консультант – проф. Проценко І.Ю.

2006:

Чорноус Анатолій Миколайович 

спеціальність: 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Розмірні ефекти в електрофізичних властивостях нанокристалічних плівкових систем в умовах взаємної дифузії та фазоутворення

Науковий консультант – проф. Проценко І.Ю.

Дисертації доктора філософії

2021:

Бездідько Олександр Валерійович

Спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Фізичні процеси в функціональних елементах гнучкої електроніки на основі металевих наноструктурованих матеріалів

Науковий керівник: проф.Шкурдода Юрій Олексійович

Шуляренко Денис Олегович

Спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Температурні і концентраційні ефекти в електро- і магніторезистивних властивостях багатокомпонентних плівкових наноструктур

Науковий керівник: доцентПазуха Ірина Михайлівна

Шумакова Марина Олегівна 

Спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і благородних металів

Науковий керівник – проф. Однодворець Л.В.

2020:

Салтиков Дмитро Ігорович

Спеціальність 105 – Прикладна фізика та наноматеріали

Особливості електротранспорту в плівкових нанорозмірних системах на основі феромагнітних сплавів 

Наукові керівники – проф. Проценко І.Ю., доцент Шкурдода Ю.О.

Кандидатські дисертації

2021:

Коваленко Ольга Андріївна 

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Фізичні процеси в спіропіранах як елементах молетроніки

Науковий керівник – проф. Лопаткін Ю.М.

Логвинов Андрій Миколайович 

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Фізичні властивості плівкових приладових структур на основі Ru і Cо 

Науковий керівник – доцент Чешко І.В.

Рева Владислав Валерійович

спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика

Статистичні властивості систем феромагнітних наночастинок з вмороженими магнітними моментами

Науковий керівник – доцент Лютий Т.В.

2020:

Бистрик Юрій Сергійович

спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика

Аномальні транспортні та релаксаційні процеси у стохастичних системах з надповільною еволюцією

Науковий керівник – проф. Денисов С.І.

2019:

Пилипенко Олександр Валерійович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Fe, Ni та Ag або Au

Науковий керівник – проф. Однодворець Л.В.

2018:

Тищенко Костянтин Володимирович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Електромеханічні властивості плівкових матеріалів на  основі магнітних металів

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

2017:

Костюк Дмитро Миколайович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Фізичні властивості магнітних наночастинок у провідній матриці 

Науковий керівник – проф. Проценко С.І.

2016:

Макуха Зінаїда Миколаївна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Магнітодеформаційний ефект в плівкових матеріалах на основі феромагнітних і немагнітних металів

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Литвиненко Ярина Миколаївна 

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Фізичні процеси в приладових структурах з перпендикулярною магнітною анізотропією

Наукові керівники – доцент Бібик В.В., асоц. проф. Томас Хаует (Університет Лотарингії, м. Нансі, Франція) 

2015:

Шабельник Юрій Михайлович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Фізичні властивості плівкових гранульованих сплавів на основі магнітних і благородних металів

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Воробйов Сергій Ігорович Вплив процесів фазоутворення на магнітні і магніторезистивні властивості приладових структур на основі Fe (Co) та Gd. Науковий керівник – проф. Чорноус А.М.

Кондрахова Дар’я Миколївна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Взаємний зв’язок властивостей і структури плівкових чутливих елементів сенсорів магнітного поля 

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю., проф. Шенхензе Г. (Інститут фізики, Університет імені Й. Гутенберга, м. Майнц, Німеччина)

2014:

Зленко Віталій Олександрович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Структурні характеристики і магнітооптичні властивості масивів наночастинок Co і Ni, отриманих методом термодиспергування 

Науковий керівник – проф. Проценко С.І.

Хамідреза Ширзадфар

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла 

Сonception et realisation d’un biocapter a GMR pour la caracterisation de milieux biologiques 

Наукові керівники – проф. Мустафа Наді та проф. Джилалі Коуртіч (Університет Лотарингії, м. Нансі, Франція)

2013:

Федченко Олена Вікторівна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

Структурно-фазовий стан і магнітооптичні властивості плівкових систем на основі Fe, Co, Cr та благородних металів

Науковий керівник – проф. Проценко С.І.

Поляков Олександр Юрійович 

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Нелінійні та стохастичні ефекти в намагніченості феромагнітної наночастинки, збуджуваної циркулярно поляризованим магнітним полем

Науковий керівник – доцент Лютий Т.В.

2012:

Демиденко Максим Геннадійович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Магніторезистивні та оптичні властивості спін-вентильних систем на основі Co, Fe, Cr, Cu та наночастинок оксидів Fe

Науковий керівник – д.ф.-м.н., доцент Проценко С.І.

Ткач Олена Петрівна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Процеси фазоутворення, електрофізичні та гальваномагнітні властивості багатошарових плівкових систем Pd/Fe

Науковий керівник – доцент Однодворець Л.В.

2011:

Забіла Євген Олександрович

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Direct laser interference patterning of FePt and FePd alloys 

Науковий керівник – проф. Маршалек М. (Інситут ядерної фізики ПАН, м. Краків, Польща)

Синашенко Оксана Володимирівна

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Електро- і магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Cr, Cu та Fe в умовах взаємної дифузії атомів

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Бурик Іван Петрович

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Електрофізичні властивості двокомпонентних та гетерогенних плівкових матеріалів на основі перехідних d-металів

Науковий керівник – доцент Однодворець Л.В.

2010:

Курбатов Денис Ігорович

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок ZnS та гетеропереходів n-Zn/Sp-CdTe

Науковий керівник – доцент Опанасюк А.С.

2009:

Чешко Ірина Володимирівна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Фізичні процеси в функціональних елементах на основі плівкових систем Co/Cu (Ag, Au) із спін-залежним розсіюванням електронів

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Пазуха Ірина Михайлівна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків температури, деформації і тиску

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Великодний Дмитро Володимирович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Тензорезистивні властивості плівкових систем Cu/Cr і Fe/Cr в області пружної і пластичної деформації

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

2008:

Бібик Віталій Володимирович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Формування фазового складу та електорофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Гричановська Тетяна Михайлівна

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Електрофізичні властивості дисперсних матеріалів на основі плівок V, Ti, Cr, Cu та Ni

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

2007: 

Вітренко Андрій Миколайович

спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика,

Вплив двох зовнішніх шумів на статистичну поведінку сильно загасаючих систем

Науковий керівник – проф. Денисов С.І.

2006:

Черкаська Вікторія Олегівна

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Термічна стабільність субмікрокристалічної структури матеріалів на основі Cu, Fe і Mg 

Науковий керівник – доцент Радомир Кужел (Карлов університет, м. Прага, Чехія)

2005:

Шпетний Ігор Олександрович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Формування структури і електрофізичних властивостей плівок на основі V, Cr, Co і Ni фазоутворенні та взаємній дифузії

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Денисова Олена Станіславівна

спеціальність 01.04.02 – теоретична фізика 

Рівноважні та термодинамічні властивості одновимірних збуджених систем

Науковий керівник – проф.  Горобець Ю.І.

2004:

Лютий Тарас Володимирович

спеціальність 01.04.11 – магнетизм 

Магнітна релаксація в двовимірних системах феромагнітних наночастинок

Наукові керівники – проф. Денисов С.І., Dr Trohidou K.N. (NCSR “Demokritos”, Institute of Materials Science)

Проценко Сергій Іванович

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Вплив температурної і деформаційної залежності параметрів електроперенесення на електрофізичні властивості багатошарових плівок на основі Cr, Cu і Sc(Co)

Науковий керівник – проф. Чорноус А.М.

2001:

Говорун Тетяна Павлівна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Розмірний ефект в електрофізичних властивостях плівок Cu, Ni та Co з тонким металевим або діелектричним покриттям 

Науковий керівник – проф.  Чорноус А.М.

Ласюченко Олена Борисівна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Ефект тензочутливості у плівкових системах на основі Cu, Cr і Sc 

Науковий керівник – доцент Хворост В.А.

Білоус Олена Анатоліївна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Внутрішній розмірний ефект в електрофізичних властивостях металевих з різним ступенем дисперсності

Науковий керівник – доцент Чорноус А.М.

2000:

Шумакова Наталія Іванівна

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Структурно-фазові перетворення та дифузійні процеси в металевих покриттях під дією електронів і протонів 

Науковий керівник – проф. Погребняк О.Д.

1999:

Опанасюк Надія Миколаївна

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Розмірнокінетичні явища в тонких плівках хрому, міді та кобальту з низькою концентрацією дефектів кристалічної будови

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

Овчаренко Юрій Михайлович

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла

Структура та електрофізичні властивості металевих плівок з напівпровідниковим покриттям в умовах хімічної та дифузійної взаємодії атомів

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

1997:

Однодворець Лариса Валентинівна 

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла 

Кінетичні явища в багатошарових плівкових конденсатах на основі хрому, кобальту, нікелю та германію

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

1996:

Чорноус Анатолій Миколайович 

спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла 

Розмірні явища в електропровідності і тензочутливості двошарових плівок

Науковий керівник – проф. Проценко І.Ю.

1984:

Лобода Валерій Борисович 

спеціальність 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

Структура і електричні властивості тонких плівок хрому, нікелю, скандію та ренію, отриманих у високому і надвисокому вакуумі 

Наукові керівники – Смолін М.Д., Проценко І.Ю.