Обрати сторінку

16 березня 2020 року відбулося онлайн-засідання Експертної ради роботодавців за освітньою програмою «Фізика» зі спеціальності «Середня освіта (фізика)», присвячене питанню оновлення освітньої програми «Фізика» та приведення її у відповідність до Професійного стандарту за професією «Вчитель закладу загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 року № 2736.Гарант освітньої програми к.пед.н. Пасько О.О. вказала на необхідність посилення педагогічної складової підготовки майбутніх вчителів фізики та наголосила на необхідності введення обов’язкової освітньої компоненти «Інклюзивна освіта» з огляду на вимоги Професійного стандарту.Роботодавці висловили своє зацікавлення у співпраці з навчальним закладом та висловили деякі пропозиції щодо змісту освітньої програми. В обговоренні взяли участь члени експертної ради роботодавців Карпуша В.М. та  Шевченко І.О. За результатами обговорення було ухвалено рішення передбачити у програмних результатах навчання, визначених освітньою програмою, формування у здобувачів освіти уміння здійснювати експериментальну, зокрема, дослідницьку діяльність з фізики, а також уміння розв’язувати фізичні задачі з огляду на важливість вказаних вмінь для майбутніх вчителів та необхідність готувати учнів до складання ЗНО.