Обрати сторінку

18 вересня 2020 р. у спеціалізованій вченій раді СумДУ ДФ 55.051.003 відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Салтикова Дмитра Ігоровича «Особливості електротранспорту в плівкових нанорозмірних системах на основі феромагнітних сплавів» ВПЕРШЕ за спеціальністю 105 – прикладна фізика та наноматеріали. Наукові керівники: д.ф.-м.н., проф.  Проценко І.Ю.; д.ф.-м.н., доц. Шкурдода Ю.О. Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики щиро вітає Дмитра Ігоровича з успішним захистом та бажає нових досягнень у науковій діяльності!